AKTUELT

Per Henning Graff (prosjektleder), Bjørn Glenn Hansen (administrerende direktør) og Jonas van Zwieten Sivertsen (faglig leder) i Glass og Fasadeforeningen vil opprettholde dagens ordning for opplæringskontorer. Foto: Harald Aase

Ny opplæringslov kan svekke fagutdanningen

– Glassfaget er et særløpsfag. Hele vårt utdanningsløp er fundamentert i et samarbeid mellom forening, bedrifter og opplæringskontorer. Vedtas forslag til ny «Opplæringslova» svekkes opplæringskontorenes rolle og dermed vår fagutdanning, sier Bjørn Glenn Hansen.

Fagutdanning for lærlinger i glassfaget ble tidligere gitt på «Glassfagsenteret» på Kongsberg Videregående skole, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune.

I 2017 sa Buskerud Fylkeskommune opp avtalen og foreningen etablert etter hvert «GF Lærlingskole».

Som følge av at kandidater til fagbrev i glassfaget mistet sitt utdanningstilbud etablerte foreningen «GF lærlingskole» høsten 2020. De to første årene ble utdanningstilbudet gitt gjennom et samarbeid med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold, Byggopp Rogaland og lokale bedrifter i Vestfold.

For å sikre varig rekruttering til faget har foreningen investert betydelige midler i bransjens eget kurs- og kompetansesenter. Siden høsten 2022 er lærlingskolen for glassfaget lokalisert i GF Arena, i Nordre Follo kommune.

– Nytt lovforslag har positive sider. Styrking av elevers rettigheter og muligheter skal trekkes frem.  Men det er viktig for oss å understreke at våre lærebedrifter er små og mellomstore bedrifter som i all hovedsak benytter seg av opplæringskontorer for å rekruttere og følge opp den enkelte lærling. Nær sagt alle lærlinger på GF Lærlingskole er rekruttert av og får oppfølging av et opplæringskontor. Svekkes opplæringskontorenes rolle, vil rekruttering til fagopplæring i glassfaget bli vanskeligere. Det kan hende ny opplæringslov passer store entreprenør- eller industribedrifter. Men på kort sikt har verken Glass og Fasadeforeningen eller medlemsbedrifter som bruker GF Lærlingskole nødvendig administrativ kapasitet til å følge opp lærlinger. Lærlinger i glassfaget har mindre håndverksbedrifter med liten eller ingen administrasjon som lærebedrifter. Derfor har opplæringskontorene en sentral og viktig rolle som kontraktspartner for lærlingen.

– Glass og Fasadeforeningen stiller seg kritisk til forslaget om endringer i gjeldende praksis og regler for opplæringskontorene. Vi fremmer også våre argumenter direkte til medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

 Vil beholde dagens opplæringskontor

«Opplæringslova» definerer blant annet fylkeskommunen som opplæringskontor og bedriftene som lærebedrifter.

Eksisterende frittstående opplæringskontorer kan fortsette videre som samarbeidspartnere, men uten å ha mulighet til å motta lærlingtilskuddet.

– Vi er skeptiske til at fylkeskommunene kan bli opplæringskontor og dagens opplæringskontorer nå ser ut til å bli rene konsulentvirksomheter. Rekrutteringen til yrkesfag kan svekkes, sier Brage R. Sundbye, daglig leder i Noractor AS.

Foto av Brage Sundbye

Noractor AS har alltid lærlinger i bedriften. Dersom forslag til ny opplæringslov vedtas, er daglig leder Brage R. Sundby bekymret for fremtidig rekruttering av unge arbeidstakere. Foto: Harald Aase

– Noractor AS har lange tradisjoner for å ta inn lærlinger. Vi har et ansvar for å ta vare på glassfaget og samtidig rekruttere egne fagfolk. Vi er helt avhengig av vårt opplæringskontor for å kunne gjennomføre denne strategien. Vi sørger for å gi medarbeiderne god praktisk opplæring i bedriften, Glass og Fasadeforeningen bidrar med teoretisk og supplerende praktisk opplæring. Opplæringskontoret er den som rekrutterer lærlingen og følger opp alt det administrative. Vi som lærebedrift kan drive med det vi er gode på. Nemlig gi faglig kvalitativ opplæring. Jeg klarer ikke å se at alle landets fylker i løpet av 12 måneder skal fylle skoene til opplæringskontorene, sier Brage R. Sundbye.

Fakta

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Foreningen er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser. Foreningen har ca. 210 medlemsbedrifter.

Glass og Fasadeforeningen er eier av glassfaget og tilbyr fagopplæring fra nyopprettet skolesenter i Nordre Follo kommune.

Lærlingene rekrutteres fra hele landet. Lærebedriftene er små og mellomstore bedrifter som i all hovedsak benytter seg av opplæringskontorer for å rekruttere og følge opp den enkelte lærling.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298