AKTUELT

Jonas van Zwieten Sivertsen og Per Henning Graff kan nå ta i bruk Glass og Fasadeforeningens nye diagnosetester og kalibreringsverktøy, levert, montert og demonstrert av Ole Kristian Brennum fra Hella Gutmann.

Mer utstyr til opplæring

GF Arena blir stadig et mer moderne verksted. Nå er diagnosetester og digitalt kalibreringsutstyr fra Hella Gutmann på plass. ­ – Vårt kurs- og kompetansesenter begynner å bli komplett utstyrt for å kunne gi god opplæring i alle deler av glassfaget, sier Jonas van Zwieten Sivertsen.

«Glass i bil og transportmidler» er et av fagområdene i glassfagutdanningen. Følgelig får dette fagområdet en viktig plass i utdanningstilbudet Glass og Fasadeforeningen gir på GF Arena. Nå er et moderne diagnosetester og kalibreringsutstyr på plass i verkstedet.

– Alle som ønsker å drive virksomhet med skifte av limte frontruter og reparer steinsprut, må oppfylle visse krav. Enten må man ha fagbrev i glassfaget eller må man ha «særlig arbeidstillatelse». Riktig og moderne utstyr er nødvendige virkemidler for å nå målene. Vi er veldig glade for at Hella Gutmann ga oss gode betingelser på dette utstyret, sier faglig leder i Glass og Fasadeforeningen, Jonas van Zwieten Sivertsen.

Topp utstyr

Mange biler kommer med utstyr som kamera, sensorer og radar. En viktig del av arbeidsmetodikken er derfor diagnosetesting og kalibrering av bilen etter å ha byttet en frontrute og før bilen levers tilbake til kunden.

– Krav til kalibrering får vi gjennom å kjøre diagnosetest, og gjennom bilfabrikantenes spesifikasjoner. Det er egentlig tre metoder for kalibrering; statisk kalibrering, dynamisk kalibrering, og selvkalibrering. Statisk kalibrering, skjer på verkstedet der bilene plasseres mot en vegg som viser kalibreringspunkter. Ved dynamisk kalibrering skal bilen kjøres etter et bestemt mønster på bestemt veimerking. Selvkalibrering utføres gjennom bilens egne systemer.

– Statisk kalibrering kan vi nå altså gjennomføre, og dette er den mest vanlige og relevante metoden for våre elever og kursdeltakere. Vårt nye utstyr fra Hella Gutmann henter kalibreringspunktene for de ulike bilmodellene inn via en iPad og vises på en hvit bakgrunn med en prosjektor. Systemet er avansert, men relativt enkelt å sette opp og bruke til vårt formål. Det er flott at vi kan tilby bruk av det ypperste av maskiner og utstyr i våre utdanningstilbud, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298