AKTUELT

Følgende deltok på Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs for autoriserte glass- og fasaderådgivere: Bak fra v.: Petter Rakvåg, Jonas van Zwieten Sivertsen (Faglig leder GF), Jørn Weiby, Per Henning Graff (foreleser), Lars Erling Akre, Anders Nedre Flo, Bjørn Furulund, Connie Aas, Anne-Bjørg Åbø Wiersen, Andreas Appelbom, Bjørn Glenn Hansen (foreleser) og Hans Olav Meen Nilssen (foreleser). Foran fra v.: Tore Staverløkk, Fredrik Larsson, Eivind Mikkelsen, Lasse Nilsen, Dag Arne Kvamme og Erik Van Den Heuvel.

14 nye fikk forlenget sin autorisasjon

Glass og Fasadeforeningens autoriserte glass- og fasaderådgivere må hvert 5. år gjennomgå et oppgraderingsprogram for å beholde autorisasjonen. 14 rådgivere har nå i 2023 gjennomført kurs og dermed fornyet sin autorisasjon.

Foreningen etablerte autorisasjonen for glassrådgivere i 1996. I 2007 fulgte man opp med å etablere fasaderådgiverutdanning. Nær 250 bransjefolk har til nå blitt autorisert som rådgiver i regi av foreningen.

For å holde kompetansegruppen faglig oppdatert, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må rådgiverne hvert femte år inn til en oppgradering. Dette er et kurs som går over to dager. Deltakerne får faglig oppdatering og en gjennomgang av nye regler og forskrifter.

– Vi kan ikke få sagt det ofte nok. Når bruken av glass som byggemateriale øker og byggtekniske krav blir mer og mer krevende, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Våre medlemsbedrifter skal leverer kvalitet og kompetanse innenfor vårt fagfelt på et høyt nivå til sine kunder. Vårt nye kurs og utdanningssenter er blitt et faglig samlingspunkt som gir både deltakere og arrangører et øket utbytte av kursene. Det er jo også hyggelig at ledere og ansatte hos våre medlemsbedrifter gjennom engasjement og deltakelse tar et eierforhold til GF Arena, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningens nyansatte faglige leder, Jonas van Zwieten Sivertsen, overvar kurset i sin første uke i ny jobb.

– Jeg fikk et positivt inntrykk av dette oppgraderingskurset. For å følge opp Per Henning, vil jeg understreke at kursdeltakerne representerte hele bransjens faglige bredde, og har en faglig balast som gjør at de bidrar godt med praktisk erfaringer tilbake. Nettopp godt faglig samspill mellom kursholder og -deltakere er nøkkelen til god kvalitet i undervisningen. Det blir spennende å være med å videreutvikle de etablerte konseptene og skape nye på GF Arena, sier han.

Deltakerlisten

Dag Arne Kvamme Ambulerende Glassmester Kvamme AS
Jørn Weiby elumatec Norge AS
Bjørn Furulund Elverhøy Aluminium og Glass AS
Andreas Appelbom Glassmester A Appelbom AS
Lasse Nilsen H-fasader GlassTeam AS
Eivind Mikkelsen H-fasader Bue Aluminium as
Anders Nedre Flo Hunter Douglas Norge AS
Lars Erling Akre Natre Vinduer AS
Petter Rakvåg OM Rakvåg AS
Tore Staverløkk Riis Glass & Fasade AS
Anne-Bjørg Åbø Wiersen Si-glass AS
Fredrik Larsson Si-glass AS
Erik Van Den Heuvel Skanska Norge AS (Hovedkontor)
Connie Aas Tønsberg Glassliperi & Speilfabrikk AS

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298