AKTUELT

Gjenvinningstakten på våre kjernematerialer må økes, sier Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen. Foto: Adam Stirling

GF på «Stormøte om sirkulær økonomi»

Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterte til «Stormøte om sirkulær økonomi». – Vårt innspill var at det er et påtrengende behov for betydelig økt gjenvinning og ombruk av bygningsglassprodukter, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Inviterte til stormøte var bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner.

Det var meget stor interesse for å delta på arrangementet og man kunne gi innspill direkte i salen eller skriftlig.

–  Foreningen har et tydelig ønske om å sikre mer og bedre gjenvinning av våre kjernematerialer glass, aluminium og stål og spilte følgelig inn dette. Eksempelvis kapp og avskjær fra produksjon, og fortløpende utskifting fra rivning og renovering.

Energiforbruket i smelteverkene går betydelig ned ved gjenvinning av disse kjernematerialene samtidig som jomfruelige kilder for råvarer varer lenger.

Globalt ender mer enn 90% av bygningsglassprodukter fra renovering og rivning sine dager på deponi. Nær 70% av råstoffene til bygningsglass er kvartssand, med spesielle krav til kvalitet. Det samme som gjelder for betong.

Nest etter vann er sand den naturressursen vi bruker mest av. Uten at gjenvinning og ombruk økes betydelig vil vi innenfor noen få tiår ikke lenger kunne hente ut denne naturressursen.

– På vegne av og sammen med våre medlemsbedrifter, og ikke minst gjennom vårt eierskap i Ruteretur er Glass og Fasadeforeningen en pådriver for å regulere, systematisere og organisere gjenvinning og ombruk av bygningsglass, sier Bjørn Glenn Hansen.

Foto av Ellen Hambro

Miljødirektør Ellen Hambro sa i «Stormøte om sirkulær økonomi» at Norge må prioritere landets innspill til forslagene til nytt miljøregelverk som nå ligger klart til behandling i EU-systemet. Foto: Skjermdump.

EU bestemmer

Premissgiver i lovgivning i miljø og bærekraftperspektiv er uten tvil EU. Miljødirektør Ellen Hambro bekreftet dette ganske tydelig i Klima- og miljødepartementets og Nærings- og fiskeridepartementets felles «Stormøte om sirkulær økonomi». Hun omtalte en liten del av forslagene til nytt miljøregelverk som nå ligger klart til behandling i EU-systemet.

– Uten direkte tilknytning til EU, har vi mindre påvirkningskraft enn medlemslandene. Derfor er det viktig å prioritere hvilke hovedsaker Norge skal spille inn til behandlingen, sa hun.

–  Antall forslag og innspill til stormøtet var betydelig og oppgaven med å prioritere våre nasjonale innspill til EU blir ikke enkel. Vi må derfor også bruke vår innflytelse i «The Association of Glass Nordic» (AGN) og også i organisasjonen «Glass for Europe», hvor AGN nå er medlem, for å synliggjøre behovet for et tydelig krav til gjenvinning byggematerialer og i første rekke glass, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298