AKTUELT

Direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen, inviterer til medlemsmøte for å informere om hvilke konsekvenser regelendringen vil få for medlemsbedriftene. Foto: Adam Stirling

Informerer om regler for innleie

Stortinget har nå vedtatt de lenge varslede innstrammingene i adgangen til innleie fra bemanningsforetak. For at GFs berørte medlemsbedrifter skal være best mulig forberedt på det nye regelverket, inviterer foreningen til et informasjonsmøte.

Endringene i arbeidsmiljøloven gjelder for hele landet, og i tillegg er det gjort en forskriftsendring som forbyr innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

De nye reglene trer i kraft 1. april 2023.

Det er varslet overgangsordninger som gir bedrifter en frist på tre måneder til å justere allerede inngåtte innleieforhold – 1. juli 2023 er altså «siste frist» for å innrette seg etter det nye regelverket.

– Konsekvensene for mange av våre medlemsbedrifter presenteres i et viktig medlemsmøte 7. februar. I møtet vil senioradvokat Emilie Melbø Kristoffersen og senioradvokat Malin Hauglum Rørvik fra Advokatfirmaet Berngaard gi en presentasjon av det nye regelverket og hvilke konsekvenser det får for bedriftene som omfattes av endringene, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

LES OGSÅ: Forbud er ikke rett medisin

Foreningen oppfordrer alle som har spørsmål eller problemstillinger de ønsker belyst, om å sende disse inn i forkant av møtet. Benytt påmeldingsskjemaet til å fremme spørsmål/problemstillinger.

Påmelding og innsending av spørsmål her!

Det åpnes i tillegg for spørsmål under møtet.
Videresend gjerne invitasjonen til andre medarbeidere i ditt firma som du mener vil ha nytte av deltakelse.

LES OGSÅ: Dårlig hørsel i regjeringen?

MØTEFAKTA

Medlemsmøte i Glass og Fasadeforeningen

Tid: 07.02.2023, kl. 13.00 – 16.00.
Sted: GF Arena, Glynitveien 25, 1400 SKI eller digitalt på Teams.

Møtet er gratis for medlemsbedriftene.

Påmelding og innsending av spørsmål her!

Den generelle adgangen til innleie fra bemanningsforetak i inntil 12 måneder oppheves. Innleie må nå forankres i et konkret behov, som vikariat, arbeid av midlertidig karakter og praksisarbeid. Det vil fortsatt være adgang til innleie etter avtale med tillitsvalgte i virksomhet, som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Definisjon av utleie og innleie lovfestes og samordnes i hhv. arbeidsmiljøloven (innleie) og arbeidsmarkedsloven (utleie).

Grensen mellom hva som anses som innleie og hva som anses som entreprise lovfestes og strammes inn noe. Endringen vil medføre at noen flere oppdragsavtaler om tjenestekjøp vil klassifiseres som innleie.

Hensynene bak endringene er å få flere faste stillinger i arbeidslivet, og å sikre direkte ansettelser fremfor å innleie. Endringene vil samtidig ha store konsekvenser for arbeidsgivere som har svingninger i behovet for arbeidskraft

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298