Mer utstyr til opplæring

14 nye fikk forlenget sin autorisasjon

GF på «Stormøte om sirkulær økonomi»

Glass og Fasadeforeningen er en pådriver for å regulere, systematisere og organisere gjenvinning og ombruk av bygningsglass.

Informerer om regler for innleie