AKTUELT
Foto av Aslaug Koksvik og Bjørn Glenn Hansen

Bransjedirektør i Virke Byggevarehandel, Aslaug Koksvik og direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen har skrevet under en ny to-års samarbeidsavtale. Foto: Virke

Forlenget avtale med Virke

Glass og Fasadeforeningen og Hovedorganisasjonen Virke har forlenget sin mangeårige avtale. Virke bistår foreningen med juridisk rådgivning og i tillegg samarbeider foreningene om utvalgte bransjesaker.

Gjennom en årrekke har Glass og Fasadeforeningen (GF) samarbeidet med Virke (Virke) om felles standpunkter og fremføring av saker av bransjepolitisk karakter og betydning. Begge interesseorganisasjonen er arbeidsgiverforeninger. Seriøsitet og ansvar er bærende for begge parter.

– På mange områder handles det mellom medlemsbedriftene i foreningene. Utviklingen i verdikjedene og rammebetingelsene for byggenæringen tilsier at omfanget av denne handelen vil øke. Da betyr god samhandling og politisk påvirkning desto mer.

De gode erfaringene fra samarbeidet vil nå videreføres gjennom enigheten om nye to år med gjensidige forpliktelser på vegne av medlemsbedriftene, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen.

Anders Aasland Kittelsen er advokat i Hovedorganisasjonen Virke og har hovedansvaret for å følge opp Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter. Han har bred erfaring med store og små kontrakter og offentlige anskaffelser. Han holder en rekke kurs og hyppig brukt som foredragsholder for blant annet våre autoriserte rådgivere.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298