AKTUELT

Kenneth Bakke, Andreas Grassi, Steinar Eikeskog, Kim Sunde og Mathias Ustad ser alle frem til å få fagbrev i glassfaget. Et slikt bevis på kompetansen vil styrker hver av dem og bedriften, men gir også et løft for Riis Bilglass. Foto: Harald Aase

Riis Bilglass satser på fagutdanning

«Kurs i glassfaget for praksiskandidater» på GF Arena er populært. Medarbeidere fra hele bransjen finner kursinnholdet attraktivt. – Bilglass er en del av glassfaget og vi har denne gang faktisk flest deltakere fra dette segmentet, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Merkevaren Riis Bilglass består av 55 selskaper i Riis Montasje AS, og 140 frittstående kjedemedlemmer. Eksempel på sistnevnte er Glassmester Strand AS i Sarpsborg, som har avdeling i Riis Bilglass gjennom en franchise-modell.

Riis Bilglass har med fem kursdeltaker på Glass og Fasadeforeningens kursprogram som skal gi deltakerne et godt grunnlag for å bestå den teoretiske eksamen, som vil gi deltagerne en mulighet til å ta fagbrev.

Steinar Eikeskog, Andreas Grassi, Kim Sunde og Mathias Ustad fra Riis Montasje AS jobber alle i hver sin avdeling av Riis Montasje, mens Kenneth Bakke jobber i Glassmester Strand AS sin Riis-avdeling. Alle ønsker seg fagbrev.

– Sandra Dutard er sjefen i Riis Bilglass. På vegne av kjeden ønsker hun å bygge opp kompetansen i alle ledd. Når vi får mulighet til å gå dette omfattende kurset og påfølgende mulighet for teorieksamen og praktisk fagprøve, sier vi selvsagt ikke nei. Et fagbrev dokumenterer vår kunnskap og gir oss yrkesstolte, sier Kim Sunde på vegne av bilglass-gjengen i fra Riis.

«Kurs i glassfaget for praksiskandidater» går over to samlinger, med totalt fem kursdager. Sunde sier seg fornøyd med kursinnhold og miksen mellom praktisk og teoretisk undervisning.

– Vi har mye å lære fra et bredt fagområde. Derfor ville vi foreslått at hver samling fikk en ekstra dag med undervisning, mener Sunde.

Støtte i foreningen

Glass og Fasadeforeningen tilbyr fagutdanning på flere nivåer og muligheten for fagbrev gis både til lærlinger i glassfaget og praksiskandidater. Etter oppstart på GF Arena i august 2022, har GF Lælingskole hatt fire samlinger og «Kurs i glassfaget for praksiskandidater» har allerede inne sitt andre kull.

– Glassfaget spenner i fra bytte og reparere frontruter til, å produsere og bearbeide glass, til montering i bygg og bolig. De fleste av våre lærlinger eller praksiskandidater jobber stort sett innenfor et segment og får følgelig en «spisset» opplæring. Men læreplan i glassfaget sier samtidig at kandidater skal ha et minstemål av kunnskap om alle fagområdene. Kursopplegget skal ta høyde for dette og gi samtlige en god innføring i hele fagets bredde. Etter at vi flyttet inn i GF Arena, og har fått enda bedre erfaringsgrunnlag, vurdere vi å endre noe på kursoppsettene fra høsten 2023, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Særlig arbeidstillatelse

Andr. L. Riis konsernet holder på med både bil og bygg. Riis Bilglass og Riis Glass & Fasade AS er hyppige brukere av kurstilbudene på GF Arena.

– Som en ledende bilglassaktør ser vi viktigheten av å ha høyt nivå på kompetansen hos våre medarbeidere. Vi verdsetter Glass og Fasadeforeningens tilbud for praksiskandidater høyt.  Gjennom tilbudet får flere av våre gode medarbeidere gjennom mange år muligheten til å ta fagbrev. Denne muligheten betyr mye for motivasjonen til den enkelte, men også for hele avdelingen vedkommende jobber på, sier daglig leder i Riis Montasje AS, Sandra Dutard.

– «Kurs i glassfaget for praksiskandidater» er omfattende og favner bredt utover bilglassfaget. Vi har forståelse for at ikke alle ønsker å være med på et kursopplegg som går over et halvt år og krever høy egeninnsats. Derfor er kurset «Kurs særlig arbeidstillatelse for bytte av limte bilruter» et alternativ for kvalifisering til særlig arbeidstillatelse, legger Dutard til.

Foto av kursdeltakere på Glass og Fasadeforeningens kurs for praksiskandidater.

Kursdeltakere og faglærer på det andre kullet som gjennomfører «Kurs i glassfaget for praksiskandidater». Foto: Harald Aase

Kursdeltakerne

Person Firma
Nizar Altahir Asker Glassmesterforretning AS
Besim Kerqeli Asker Glassmesterforretning AS
Damian Lukasiewicz Drammen glassmesterverksted
Nils Teodor Økstad Glassbua Kirkenær AS
Andrè Verbaan Glassmester A. Appelbom AS
Henning Wintervold Glassmester A. Appelbom AS
Ola Sandsdalen Glassmester A. Appelbom AS
Kenneth Bakke Glassmester Strand AS
Simen Narvestad Probygg Drift AS
Steinar Eikeskog Riis Montasje AS
Kim Sunde Riis Montasje AS
Mathias Ustad Riis Montasje AS
Andreas Grassi Riis Montasje AS

Lærerteamet besto av faglærer Geir Bakken, faglærer Arne S. Hansen, prosjektleder Per Henning Graff og koordinator Beate Solem.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298