AKTUELT

Direktør Bjørn Glenn Hansen og styreleder Jannicken Kristoffersen har offisielt åpnet Glass og Fasadeforeningens kurs- og kompetansesenter på «GF Arena». Foto: Harald Aase

Sanner åpnet for glassfaget

Høyres skolepolitiske talsmann Jan Tore Sanner fikk æren av å åpne Glass og Fasadeforeningens nye kurs- og kompetansesenter.

– Dere er en del av en håndverkstradisjon som alltid har måttet fornye seg i møte med nye krav, sa han.

Arbeidet med en etablering av senteret var blant annet en konsekvens av at Buskerud Fylkeskommune i 2017 sa opp avtalen om drift av «Glassfagsenteret» på Kongsberg Videregående skole. Det er var her fagutdanning i glassfaget ble gitt tidligere.

Nå er foreningens mer enn 200 medlemsbedrifter eiere av «GF Arena», som er navnet på byggebransjens nyeste private utdanningsinstitusjon.

Nye krav

Blant gjestene under den offisielle åpningen var Høyres Jan Tore Sanner. Han var kommunal- og moderniseringsminister fra 2013 til 2018, kunnskaps- og integreringsminister fra 2018 til 2020 og finansminister fra 2020 til 2021.

Nå er han skolepolitisk talsmann i partiet og han takket ja til å holde åpningstalen.

– Glass- og fasadebransjen er en del av en håndverkstradisjon som hele tiden møter nye krav. Krav som følger av enighet mellom partene i arbeidslivet, som lønn og arbeidsforhold. Krav som følge av behovet for kompetanse, men også et trygt, fleksibelt og godt arbeidsliv.

Foto av Jan Tore Sanner og Bjørn Glenn Hansen

Bjørn Glenn Hansen likte å høre Sanner snakke om hvilke gevinster glass- og fasadebransjen kan høste av sitt nye kurs- og kompetansesenter. Sanner skrøt også av foreningens arbeid med gjenvinning av byggematerialer og bidrag i sirkulærøkonomien.

Bransjen må tilpasse seg samfunnsmessige utfordringer som krig i Europa, skyhøye strømpriser, stigende renter, klimakrisen og behovet for å utvikle sirkulærøkonomien.

– Det er mye dere som bransje må forholde dere til for å kunne være konkurransedyktige i markedet, men også attraktive for dagens ungdom.Da må det være godt med en arena som denne, hvor dere som bransje kan diskutere utfordringene, men også bygge den kompetansen som trengs, sa Sanner til gjestene under åpningen.

Foto av Nejra Macic

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret holdt innlegg om hvilke faktorer som vil påvirke etterspørselen i bygg- eiendomsmarkedet innenfor privat og offentlig sektor fremover.

Startet arbeidet i 2017

Som følge av opphør av avtalen med Buskerud Fylkeskommune startet styret i Glass og Fasadeforeningen arbeidet med å finne ut hvordan bransjeorganisasjonen best mulig skulle legge til rette for undervisning av framtidens lærlinger og praksiskandidater i glassfaget.

– Etter vurdering av ulike analyser og diskusjoner var vi aldri i tvil om at foreningen er den beste til å ta vare på og utvikle glassfaget for fremtiden. Det ble en av våre viktigste «hjertesaker». På Glass og Fasadedagene i Kristiansand i 2019 var temaet «Glassfaget – fremtidens fag». Styrets arbeid med «glassfagsenteret» ble presentert og generalforsamlingen vedtok enstemmig å utrede saken videre. Planene for å etablere et eget kurs- og kompetansesenter ble utvidet til også å omhandle kontor og møtefasiliteter for administrasjonen. Løsningen som vi ser den i dag, ble lagt fram og vedtatt av generalforsamlingen i 2020, forteller styreleder Jannicken Kristoffersen.

Høsten 2020 ble «GF lærlingskole» etablert. De to første årene ble utdanningstilbudet gitt gjennom et samarbeid med opplæringskontoret i Vestfold, Byggopp Rogaland og lokale bedrifter i Vestfold.

Topp moderne

I mai i år startet innflyttingen og «GF lærlingskole» tok imot det første kullet på GF Arena etter sommerferien.

– Senteret har vært i drift i flere måneder allerede. Siden august har mer enn 80 personer deltatt på ulike kurstilbud. Standarden er satt og vi tilbyr kurs på alle nivåer i bransjen. Det er viktig og riktig å takke flere av medlemsbedriftene som har stilt opp med nødvendig utstyr og gode avtale med maskiner. Styret gir en stor honnør til administrasjonen som har skapt en flott utforming i hyggelige, moderne og praktiske lokaler. Denne plassen skal gi rom for muligheter. Topp moderne utstyr som gjør faget mer attraktivt for alle medlemmer generelt, men lærlinger og kursdeltakere spesielt. Her skal vi skape et fagmiljø, uttaler Jannicken Kristoffersen.

Sentralt

GF Arena ligger strategisk til på Drømtorp Næringspark i Nordre Follo kommune.

Etter at Follobanen åpnet, tar det kun 11 minutter med tog fra Oslo Sentralstasjon til Ski stasjon. Fra Ski stasjon går det busser til Drømtorp hvert 7. minutt. Hotellkapasiteten på Ski er god og det planlegges for et nytt hotell rett ved stasjonen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298