AKTUELT

Bjørn Glenn Hansen (til v), Hans Olav Meen Nilssen og Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen har sammen med Glenn Alexander Bjørnsson (nr. 2 fra v.) og Inge Berger Müller (ikke til stede) i Briis Arkitektur AS utviklet et nytt digitalt læremiddel. Foto: Harald Aase

Bruker BIM i utdanningen

– Vårt utdanningsprogram for fasaderådgivere er videreutviklet, og nå bruker vi BIM som en sentral del av utdanningen, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen i GF.

Glass og Fasadeforeningen har startet autoriseringen av fasaderådgivere på sitt nye kurs- og kompetansesenter.

En viktig del av foreningens autorisasjonsprogram er en avsluttende prosjektoppgave, som handler om at kursdeltakerne skal prosjektere ulike glass- og fasadeløsninger i bygninger. Tidligere har oppgaven vært tildelt i papirformat.

– Vi har nå tatt steget ut i den virkelige verden og gått over til digital oppgaveløsning. Det er utviklet to BIM modeller der kandidatene kan gå inn og løse tildelte oppgaver. Foreningen har definert de ulike oppgavene og det er Briis Arkitektur AS som har utarbeidet modellene «GF Spectrum» og «GF Living». Den første er et byggverk med en rekke bruksområder og den andre er et boligprosjekt, forklarer Nilssen.

LES OGSÅ: Fikk oppgradert autorisasjon

I besvarelsen av prosjektoppgaven kan kandidatene kan vandre gjennom de to bygningene og vil underveis støte på situasjoner og stoppesteder, som hver for seg er bruksområder i byggverk med særskilte bygningstekniske krav.

På disse stoppestedene skal man selv observere, analysere og beskrive bruksområdet.

Det skal henvise til TEK17, gjeldende EN-NS / NS, FDV (DOK), lovverk og eventuelt særskilte regler som inntreffer for minstekrav og dimensjonering. Besvarelsen skal begrunnes med tanke på tekniske funksjoner og ytelser som må imøtekommes, og man skal gi produktanbefalinger på dette grunnlaget.

Se helheten

– De fleste av våre kursdeltakere, som da også er kandidater til å få autorisasjon, er kjent med digitale verktøy fra før av. Men gjennom de nye modellene får kandidatene både mulighet til å se helheten i et BIM-verktøy, og løse oppgaven på en rasjonell og moderne måte, mener Nilssen.

Render av boligprosjekt

Her ser vi en render av BIM-modellen «GF Spectrum». Illustrasjon: Briis Arkitektur AS

Det er Glenn Alexander Bjørnsson og Inge Berger Müller i Briis Arkitektur AS som har utviklet og designet «GF Spectrum» og «GF Living».

– Disse to «byggene» er jo drømmescenene for en arkitekt. Foreningen har lagt vekt på å utnytte bransjens egne materialer til det ytterste. Det er givende å være med på å definere modellen, men selve prosessen fremt til resultatet har vært lærerik og interessant. Vi ser frem til å se hvilke merverdier verktøyet til å tilføre kurset, Glenn Alexander Bjørnsson i Briis Arkitektur AS.

Mer om GF autorisering av rådgivere

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Oskar Storm
Foto av Orona Ideo
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298