AKTUELT

Atle Geving i Hybridized AS har en visjon om å etablere en ny bransjestandard for isolerglass som kan redusere forbruket knyttet til glass i bygg med 10 terrawatt timer, og dermed nå klimamålsetningene. Fasadeløsningen på Gullhaug Torg 5 vekker oppsikt. Foto: Adam Stirling

Vil ha ny standard for isolerglass

En innovativ firelags glassfasade med redusert materialvekt, lavt energibruk og lavt varmetap er godt nytt for glassbransjen, mener Atle Geving i Geving i Chromgenics AB.

Tekst: Guro Waksvik Foto: Adam Stirling

Atle Geving har nå etablert Hybridized AS. Bedriftens visjon er å endre bransjestandarden for isolerglass til det beste for klima og miljø.

Da Geving jobbet med rådgivning og innsalg av Chromgenics elektrokromatiske i forbindelse med renoveringen av PWC bygget i Barcode, kom han på en mulig løsning.

– Dersom glasset skulle oppgraderes til trelags, ville ikke bygget tåle vekten. Men ved å erstatte mellomlagsglasset med 0,07 mm PET-folie ville vekten for firelagsglass bli den samme som for tolagsglass, forteller han.

Foto av firelags isolerglass

Det er i utgangspunktet brukt firelags glass i fasaden på Gullhaug Torg 5. De to mellomliggende glassene erstattes av Heat Mirror folie. Der det er solbelastning er det lagt til et elektrokromatisk ytterglass CL75 fra ChromoGenics. Foto: Adam Stirling

Håndlaget

Ideen med å kombinere elektrokromatiske glass fra ChromoGenics med PET-folie tok han med seg inn i prosjekteringen av Gullhaug Torg 5 (GT5) i Nydalen.

Byggherre Avantor og entreprenør Betonmast likte forslaget, de søkte og fikk støtte fra Enova. Det er totalt 74 prosent glass i fasaden. Bygget er sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

– Det er en fantastisk løsning. Det er ikke mange klimarettede løsninger i verden i dag som både oppnår lavere CO2 avtrykk og lavere materialbruk, og som samtidig innebærer redusert energiforbruk med fremtidige CO2 utslipp knyttet til energi. Vi kan redusere både vekt og materialbruk opp til 50 prosent, og varmetap og energiforbruk vesentlig.

Det finnes i dag ingen automatisert produksjon. Isolerglasset levert til GT5 er håndlaget. Nylig etablerte Geving selskapet Hybridized AS for å løse dette. Målsettingen er å få prisen ned og volumet og kvaliteten opp.

– Ambisjonen er å etablere en ny bransjestandard for isolerglass i Norge som kan redusere forbruket knyttet til glass i bygg med 10 terrawatt timer. DA kan klimamålsetningene nås. Energireduksjon i bygg vil kunne begrense utbygging av kraftproduksjon i sårbar natur, sier Geving.

I første fase finansieres bedriften av Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond og Notodden Utvikling. Geving ber andre interessenter melde sin interesse.

Et nyttig bidrag i det grønne skiftet

GT5s glass og fasadeløsning er en av fire finalister til Byggenæringens klimapris 2022.

I begrunnelsen vises det til glassfasadens sterkt reduserte energibruk kombinert med lavt CO2-avtrykk og redusert råvarebruk.

I fasaden er det i utgangspunktet firelags glass. De to mellomliggende glassene erstattes av Heat Mirror folie. Der det er solbelastning er det lagt til et elektrokromatisk ytterglass CL75 fra ChromoGenics. I praksis vil det si hele fasaden med unntak av flatene mot nord, samt 1. etasje.

– Det er første gang et firelags folieglass er brukt i Norge. Det gjelder også kombinasjonen folie og elektrokromatisk glass. Den tredje innovasjonen er styringssystemet for elektrokromatiske glass. Andre løsninger har medført mye innvendig kabling i bygget. Men i løsningen for GT5 er det kun to ledninger ut av glasset koblet til en liten boks på innsiden av fasaden. Hver boks håndterer to glass, forklarer Geving.

Ut fra boksen er det ingen andre kabler, heller ikke for strøm. 10 x 10 centimeter solceller på innsiden lader opp batteriene i boksen og forsyner dem med nok strøm til å drifte de elektrokromatiske glassene. Boksen kommuniserer ut i skyen, og kan inspiseres og styres fra hvor som helst.

– Glassløsningen muliggjør også enklere rehabiliteringsløsninger, og kan derfor bli en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298