AKTUELT

Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom, Aslaug Koksvik, Virke, Kjartan Nesset, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Hilde Widerøe Wibe, Norske Trevarer og Bjørn Glenn Hansen (styreleder), Glass og Fasadeforeningen, utgjør styret i Ruteretur AS. Foto: Harald Aase

Vil samle inn flere ruter

Ruteretur AS har samlet inn PCB-ruter i 20 år. Nå ønsker daglig leder Sverre Valde å benytte systemet til også å samle inn glass fra vinduer som ikke har miljøfarlig avfall. Potensialet for gjenvinning er enormt.

Ruteretur ble startet i 2002 for å sikre en trygg innsamling og sluttbehandling av isolerglassruter med miljøgiften PCB.

Én enkelt PCB-rute kan forurense flere mål jord om den havner på avveier, som igjen kan føre til store skader på helse og miljø. Nærmere 1 million PCB-ruter er samlet inn, med ditto miljøgevinst.

Ruteretur antar at det fortsatt er rundt 200.000 PCB-ruter som ikke er samlet inn og de vil derfor fortsette med å samle inn PCB-ruter i flere år til.

Foto av Sverre Valde

Daglige leder Sverre Valde foredro om Ruterretur fortid og nåtid. Foto: Harald Aase

– Rutereturs system for innsamling bør kunne brukes videre for alle typer isolerglassruter. Vi har beregnet at 600.000- til 700.000 vinduer kasseres årlig og mengden vil øke de kommende årene. 70% av dette glassavfallet havner på deponi. Samtidig er etterspørselen etter dette glasset som råvare raskt økende. Gjenbruk av glass er ønsket av både produsenter av isolasjon og planglass, sier daglig leder i Ruteretur AS, Sverre Valde.

Ruteretur påpeker at et velfungerende retursystem vil gi et dedikert og attraktivt volum avfall årlig og dermed sikre forutsigbarhet for avfallsbransjen.

– Det er mange gevinster å høste av en videreføring. Vi får fortsatt sikker håndtering av farlig avfall, reduserte transportkostnader og mulighet for lokale tilpasninger. Det bør kunne bli vederlagsfri levering av kasserte vinduer og følgelig lavere kostnader for hele byggenæringen. Det er også et bærekraftig bidrag i materialgjenvinning av rundt12.000 tonn glass årlig, sier Valde og legger til;

– Men miljøvederlaget for produsenter må økes betraktelig. I dag er prisen kr 9,- per glassrute. Prisene for en ny og videreført ordning vil føre til at dette vederlaget sikkert blir «tosifret». Dette må vi selvsagt komme tilbake til.
Vi har nå tatt et initiativ overfor klima- og miljødepartementet om at vi ønsker en konstruktiv dialog og etablere et rammeverk.

Jubileumsfeiringen ble markert med en fagkonferanse etterfulgt av middag.

Foredragsprogrammet var spennende, og interessenter kan få oversendt foredragene ved å henvende seg til Ruteretur.

Her følger programmet:

  • Hva har Ruteretur oppnådd i løpet av sine 20 år, og hvor går veien videre? ved Sverre Valde, møteleder og daglig leder i Ruteretur
  • Vinduer fra krybbe til død ved Tore Rasmussen, konsernsjef i Nordan og Andreas Långström, Nordan Sverige
  • Gjenvinning av kassert vindusglass til nytt vindusglass – utfordringer og muligheter ved Oskar Storm, Architectural Projects Specification Manager i Saint-Gobain
  • Vindusutskiftning i et klimaperspektiv – hvilken energieffektiviseringsgevinst kan det gi? ved Silje Kathrin Asphaug, forsker i Sintef
  • Hvilke miljøutfordringer har glass og vinduer når det gjelder ressurser, avfall og miljøgifter, og hva er løsningene? ved Mirja Emilia Ottesen, seniorrådgiver i Ruteretur/Nomiko
  • Glassets historiske betydning ved Bjørn Glenn Hansen, direktør i glass og Fasadeforeningen
  • Hvilken rolle mener miljømyndighetene at Ruteretur har spilt og hva mener de om Rutereturs fremtid? ved Jon Fonnlid Larsen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet
  • Hva må vi gjøre for å redde verden? ved Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi Handelshøyskolen BI.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298