AKTUELT

Roger Persson er daglig leder i glassmesterkjeden Ryds Glas AB i Sverige. Nå ønsker han å bli bedre kjent med det norske markedet. Foto: Harald Aase

Ryds Glas AB melder seg inn i Norge

Den svenske glassmesterkjeden Ryds Glas AB ser til Norge for å utvikle virksomheten.

– Vi er inspirert av hvordan Glass og Fasadeforeningen tar grep for å synliggjøre bransjen og utvikle fagopplæringen i glassfaget, sier daglig leder Roger Persson.

Ryds Glas AB er en privat eiet landsdekkende glassmesterkjede som består av 60 avdelinger og har nær 600 ansatte.

Omsetningen for 2022 forventes å bli på nær 900 millioner svenske kroner. Hovedkontoret er lokalisert i Helsingborg, men avdelinger finner vi i fra Ystad i sør til Luleå i nord.

– Vi er godt kjent med Glass og Fasadeforeningen, som er aktive i samarbeidet med sine søsterorganisasjoner i Danmark, Sverige og Finland. Den norske foreningen er en pådriver for at byggeregler og -forskrifter skal etterleves og forventer at sine medlemsbedrifter følger arbeidslivets seriøse spilleregler. Medlemskapet forplikter altså medlemsbedriftene på en god måte. Samtidig ser vi at det tilbys et godt utdanningsprogram for medarbeider på alle nivåer. Vi er spesielt begeistret for at foreningen tar grep om å sikre fagutdanningen i glassfaget, mener Roger Persson.

Ryds Glas AB feirer 75 år som glassmesterbedrift. Den strategiske veksten har gjennom årene i stor grad vært forankret i å ta vare på sine medarbeider og sikre rekrutteringen av arbeidskraft.

– Vi føler vi har noe å tilføre det faglige felleskapet i foreningen. Både innenfor personalpolitikk og rekrutteringsarbeid, vi kan vise frem gode digitale systemer og prosesser, men ikke minst vise hvordan vi skal nå våre bærekraftsmål.

Bærekraft

Glass og Fasadeforeningen har gjennom flere artikler vist hvordan og hvorfor man skal gjenvinne avskjær fra glassproduksjon og utbyttet vindus- og fasadeglass til enten nytt planglass, eller som isolasjon i glassvatt. Ryds Glas AB har utviklet et 3. alternativ.

I glass- og byggebransjen kastes flere tonn glass hvert år, selv om glasset faktisk ikke har noen kvalitetsfeil.

Gjennom prosjektet «SKAVANK» skal Ryds Glas AB vise hvordan slikt glass kan få nytt liv. Glassmesterkjeden har i første omgang gjort en avtale med en stor glassleverandør som en del av lanseringen.

– I mange tilfeller dreier det seg om avskjær fra produksjon, glass som har fått en mindre skade eller det er en feilbestilling. Glasset knuses og resirkuleres, men det er egentlig helt unødvendig å kaste fullt fungerende glass som kan brukes igjen i sin opprinnelige form. Hvis vi kan redusere andelen glass som kastes og i stedet bruke glasset som allerede finnes, kan vi redusere klimapåvirkningen drastisk. SKAVANK er et eksempel på den beste formen for gjenvinning, som altså skjer allerede ute hos leverandøren.

Neste steg i prosjektet er å gjenbruke glass som samles inn i retur fra oppdragene Ryds Glas utfører.

Sjekker muligheter

En stor svensk aktør har tegnet medlemskap i foreningen, men det handler vel ikke bare om medlemsfordeler og tilgang til faglige ressurser i foreningen?

– Vi har ikke tatt beslutning om hvordan, eller om, vi skal gripe tak i muligheten for å etablere virksomhet i Norge. Nå handler det om å bli kjent med og se potensial i et samarbeid med de ulike medlemsbedriftene i Norge. I tillegg til de nevnte sterke sidene til foreningen er det enda et interessant perspektiv. GF har klart å samkjøre tilbudene til aktører innen glass, aluminium, stål og lås og beslag med god faglig bredde. Dette er noe vi ønsker å lære mer om, sier Persson.

Velkommen

Foto av Bjørn Glenn Hansen, Roger Persson og Jörgen Häll

Direktør Bjørn Glenn Hansen ønsker Roger Persson og Jörgen Häll i Ryds Glass AB velkommen til Glass og Fasadeforeningen. Foto: Harald Aase

– I likhet med mange andre bransjer er konsolidering og kjededannelser et utviklingstrekk også innenfor våre virksomhetsområder, hvor for eksempel bilglass i mange år har vært synlige med denne strukturen. Også innenfor glasshåndverket har GF medlemsbedrifter med tilknytning til kjeder. Vi ønsker Ryds Glass AB velkommen som medlem, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298