AKTUELT

Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, inviterer til jubileumsfeiring. Foto:Line Schibstad.

Ruteretur fyller 20 år – har samlet inn 1 million PCB-ruter

Returselskapet feirer 20 år og inviterer aktører fra hele landet til å bli med på markeringen.

Siden oppstarten i 2002 har Ruteretur samlet inn 1 million isolerglassruter med miljøgiften PCB (PCB-ruter).

Ruteretur ble startet i 2002 for å sikre en trygg innsamling og sluttbehandling av isolerglassruter med miljøgiften PCB. Én enkelt PCB-rute kan forurense flere mål jord om den havner på avveier, som igjen kan føre til store skader på helse og miljø. Etter 20 års drift er nærmere 1 million PCB-ruter samlet inn.

– Returordningen har utvilsomt vært en suksess som har hindret at store mengder miljøgifter har havnet på avveier. Ordningen har sikret en tryggere, enklere og rimeligere innsamling av PCB-ruter enn hva som hadde vært tilfelle om Ruteretur ikke hadde eksistert sier daglig leder Sverre Valde, i en pressemelding.

– Ruteretur har også være blant pionerne i den sirkulære økonomien. Vi har materialgjenvunnet glasset fra rutene vi har samlet inn siden 2002, noe som var ganske unikt for 20 år siden, og som dessverre fortsatt er det i de fleste land.

Selve 20-årsmarkeringen vil finne sted på Grand Hotel i Oslo torsdag 20. oktober. Alle som ønsker å delta på den faglige delen, som strømmes via nett, kan gå inn på Rutereturs hjemmeside for gratis påmelding.

Blant temaene som tas opp er hvordan vindusprodusentene vil jobbe med miljø fremover og produksjon av nytt vindusglass fra kassert glass.

Den profilerte professoren Jørgen Randers, som har solgt millioner av bøker om bærekraft verden over, avslutter den faglige delen med foredraget «Hva må vi gjøre for å redde verden?».

– På et slikt jubileum er det selvsagt naturlig at vi også sier litt om hva vi har oppnådd i løpet av disse 20 årene og hva vi vil gjøre fremover. Mange aktører har lenge ønsket at ordning også bør omfatte andre typer isolerglassruter, og ikke bare PCB-ruter. Ruteretur har det siste året sett på hvilke fordeler og ulemper en eventuell utvidelse av ordningen kan gi. Vi ser frem til å presentere funnene fra dette arbeidet for våre deltakere den 20. oktober, avslutter Sverre Valde.

Om Ruteretur og kravet til produsenter, importører og kjøpere av isolerglass

Ruteretur er et non-profit-selskap som eies av Glass og Fasadeforeningen, Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer.

Alle som produserer og importerer vinduer og andre enheter med isolerglass er pliktige til å være deltaker i et godkjent retursystem for innsamling av PCB-ruter (isolerglassruter fra 60- og 70-tallet som er farlig avfall på grunn av miljøgiften PCB).

Kjøpere skal påse at produsenter og importører de kjøper vinduer og andre isolerglassprodukter fra, har betalt det lovpålagte vederlaget som finansierer Ruteretur.

Bli med digitalt!

Den faglige delen av jubileet fra kl. 12:00-16:00 vil streames digitalt, og påmelding finnes på Rutereturs hjemmesider.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298