AKTUELT

Dagfinn Hagen, til daglig ansatt i Glass og Låsservice Haugesund AS, er en av 12 nye autoriserte glassrådgivere. Foto: Per H. Graff

Er autorisert ekspert på glass

Glass og Fasadeforeningen har autorisert 12 nye glassrådgivere. – Vi skal bidra til at våre medlemsbedrifter leverer både kvalitet og kompetanse på et høyt nivå. Derfor autoriserer vi rådgivere i glass- og fasadebransjen, sier Per Henning Graff.

– I tråd med økt bruk av glass, og økte krav til byggematerialet glass, må kompetansen økes hos de utførende i bransjen. Glass er et fantastisk materiale med utallige egenskaper, som i dag imøtekommer de fleste forventninger og krav som stilles til moderne byggematerialer. Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper, og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Kunnskap og kompetanse er en forutsetning for at de som skal ha glede av våre produkter og tjenester tilbys økonomiske, trygge og varige løsninger med best mulig funksjonalitet, sier Graff.

Kursdeltakerne må gjennom et omfattende program, som inkludere tre samlinger a tre dager.

Innholdet har vært rettet mot:

 • Materiallære
 • Funksjonsteori for bygningsglass
 • Produkter og bruksområder
 • Lovverk, forskrifter, standarder
 • Miljø, gjenvinning og ombruk
 • Ansvar, risiko, konsekvenser
 • GF informasjonsmateriell
 • GF Digitale verktøy

Etter endt kursserie har deltagerne hatt 6 måneder til å besvare en omfattende prosjektoppgave hvor bruk av glass skal settes i sammenheng med dette innholdet.

I prosjektoppgaven skal også deltagerne skrive et kompendium om bygningsglass med søkelys på funksjonsteori og bruksområder.

De tolv nye autoriserte glassrådgiverne:

 • Mikkel Thomsen (Glarmesterlauget i Danmark)
 • Dagfinn Hagen (Glass og Låsservice Haugesund AS)
 • Daniel Gjermundsen (Glassfabrikken AS)
 • Vegard Austevoll (Glassmester Helge Austevoll AS)
 • Valur Bjørn Baldursson (Glassmester Rolf Berglund AS)
 • Jacop Edseth (H-Fasader AS)
 • Tove Nygård (H-Fasader AS)
 • Paal Christian Østhus (H-Fasader Glassteam AS)
 • Lars Even Edvardsen (Lister Blikk AS)
 • André Adsten (R Daaland AS)
 • Bendik Rakvåg (OM Rakvåg AS)
 • Steffen Olbergsveen (Uniglass AS).

Både glass og fasade

Foreningen autoriserer både fasade- og glassrådgivere og kursopplegget er Glass og Fasadeforeningens mest omfattende utdanning.

Blant foreningens medlemsbedrifter er det stor vilje til å oppdatere seg og kursene retter seg mot de som ønsker å oppgradere sin kompetanse.

Kursdeltakerne får, etter bestått prosjektoppgave, retten til å titulere seg «Autorisert glassrådgiver» eller «Autorisert fasaderådgiver.

Kandidatene tilhører dermed bransjens faglige elite.

– Foreningen og våre medlemsbedrifter skal være de beste i klassen. Derfor satser stort på vårt anerkjente utdanningstilbud. Foreningen etablerte autorisasjon for glassrådgivere i 1996 og 157 bransjefolk har nå faglig autorisasjon som glassrådgiver. Utdanningen for fasaderådgivere startet i 2007 og vi har så langt nådd 65 autorisasjoner. Disse tallene er vi svært stolte av, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Neste kull for fremtidige fasaderådgiver starter opp på foreningens nye kurs- og kompetansesenter, GF Arena, i desember.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av roboter i glassproduksjonGlass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298