AKTUELT

Daglig leder Espen Lien, prosjektingeniør og arkitekt Sabina Spahović og salgssjef Reidar Ekholt i Viken Fasade. Foto: Member Media

Prestisjeprosjekt for Viken Fasade

Prestisjeprosjekt for Viken Fasade

Viken Fasade AS setter et sterkt preg på nye Drammen sykehus, med totalt 4 000 kvadratmeter glass – inkludert en gjennomgående glassgate.

Fredrikstad-selskapet peker på solid kompetanse og nesten 80 års erfaring til sammen som årsak til at de blir betrodd store oppdrag.

Render av nye Drammen sykehus

Nye Drammen sykehus. ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

– Viken Fasade AS (VF) er totalleverandør av glassfasader til proffmarkedet, og ble etablert i 2019 av fagfolk med lang erfaring i bransjen. Vi har i dag en robust organisasjon der profesjonalitet og fagkunnskap er et viktig fundament. Vi holder til i moderne lokaler i Fredrikstad, og vårt nedslagsfelt er i hovedsak Østlandet, forteller salgssjef Reidar Ekholt.

I tillegg til åtte faste montører, og flere innleide ved behov, teller Viken Fasade fem ansatte på kontoret – som selvfølgelig har en stor og flott glassfasade.

Her sitter Ekholt sammen med daglig leder Espen Lien samt prosjekteringssjef, prosjektingeniør og montasjeleder. Til felles har de at kvalitet står i høysetet.

– Vi satser kun på kvalitetsprodukter, og leverer aluminiumsystemer fra blant annet Schüco, SAPA, Morad med flere samt glassprodukter fra Pilkington, Guardian og Saint Gobain, påpeker Ekholt.

Erfaringen og kompetansen har de med seg til byggingen av nye Drammen sykehus. Det er et av de største pågående byggeprosjektene i landet for tiden, og reises på Brakerøya. Det vil bestå av i alt seks bygg, og det totale arealet for prosjektet er 122 000 kvadratmeter, med et funksjonsareal på 51 145 kvadratmeter.

Glassgate

Viken Fasade vil ha en vesentlig rolle når sykehuset som skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus, tar form.

– Vi leverer til sammen 5 000 kvadratmeter fasade til det nye sykehuset, hvorav om lag 4 000 kvadratmeter er glass. Dette innebærer blant annet fasader i servicebygg, poliklinikkbygg, behandlingsbygg, sengebygg og adkomstbygg. Ikke minst produserer og monterer vi aluminiumsprofiler og glass til fasade og tak i hele glassgaten, forteller Sabina Spahovic som er prosjektingeniør og arkitekt hos Viken Fasade.

Den såkalte glassgaten vil bli et glassoverdekket gaterom over tre etasjer som er cirka ti meter bredt og 15 meter høyt. Den blir et forbindelsesledd gjennom hele sykehuset, og knytter sammen de fire sentralbyggene.

Tegning av nye Drammen sykehus

Oversikt over den gjennomgående glassgaten. ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

I tillegg åpner glassgaten opp og gir god oversikt for besøkende, samt dagslys og utsyn mellom byggene.

Resepsjon, innsjekking, informasjon, møteplass og venteareal vil også være i glassgaten – som dermed beskrives som en helt sentral kommunikasjonsåre i det nye sykehuset.

Ny type solskjerming

Viken fasade tar også i bruk en relativt ny teknologi på 635 kvadratmeter glass.

Render av nye Drammen sykehus

En ny type solskjerming vil slippe inn godt med dagslys samtidig som man har god sikt ut. ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

– Her skal det være Microshade, som er en type solskjerming vi tror vil komme mer og mer. Dette var etter arkitektens ønske, forteller Spahovic.

MicroShade er en danskutviklet og patentert solavskjerming – et passivt og skyggeleggende element som kan integreres i et 2-eller 3-lags glass.

Dette består av mikroskopiske lameller som er vinklet for å beskytte dirkete mot sollys og slippe inn dagslys fra andre vinkler, samtidig som det gir godt utsyn.

– Dette begrenser lysgjennomtrenging i tillegg til at du får dagslyset inn, og har god sikt ut. Det er spennende å ta det i bruk, og jeg tror dette er blant de største prosjektene i Norge som så langt bruker MicroShade, sier salgssjef Reidar Ekholt i Viken Fasade.

– LT-verdien, som angir hvor stor prosentdel av det synlige lyset som passerer gjennom glass, er fra 3% til 36% i MicroShade, legger Spahovic til.

Prestisjeprosjekt

De ser på oppdraget som en stor tillitserklæring.

– Det er prestisje å levere til et av de største byggeprosjektene i landet for øyeblikket. Det er stort i omfang på mange måter, men det som skiller dette fra andre prosjekter er måten å samarbeide med andre aktører på. Alle som arbeider med prosjektet har tilgang til en 3D-modell som skal inneholde all informasjon – alt fra HMS og krav, til maler, aktivitet, IFC-filer for å nevne noe. Alle lager sin modell som man legger inn i denne store modellen som samler prosjektet. Dette skal være en tegning som alle kan forstå, og slik samhandler vi med blant annet byggherre. Dette er et helt papirløst prosjekt, sier Ekholt.

Alt må stemme før montering. Derfor er planleggingen og dialogen med andre aktører kanskje den største jobben.

– Vår jobb er å følge det andre har prosjektert. Jeg syns arkitekten har gjort et veldig godt stykke arbeid og laget lyse korridorer og store, åpne områder – blant annet ved bruk av glass, sier Spahovic.

Gravestart for nytt sykehus var i oktober 2019, og det skal stå ferdig i 2025.

– Vi har Levert rundt 5% til nå, og i utgangen av året har vi nok levert om lag 15%. Vi regner rundt 2,5-3 år på dette oppdraget for vår del, sier Ekholt.

Det er Helse Sør-Øst RHF som er oppdragsgiver og byggherre. LINK Arkitektur, med Ratio Arkitekter AS og Bølgeblikk AS som underkonsulenter, prosjekterer sykehuset på oppdrag fra Helse Sør-Øst.

AF Bygg Østfold er totalentreprenør på kontrakt 2304 – Tett hus sentralbygg på nytt sykehus i Drammen, og er det er de som har tildelt oppdrag til Viken fasade.

– Det skal leveres cirka 3 200 kvadratmeter med glassfasade og 1 800 kvadratmeter med glasstak. Beslutningen om å benytte Viken Fasade ble gjort på bakgrunn av et godt gjennomarbeidet tilbud som ga en god trygghet til leveransen. Vi opplever Viken Fasade som en seriøs aktør, som vi også tidligere har hatt gode samarbeid med, påpeker Milad Haidari som er prosjekteringsleder i AF Bygg Østfold.

Render av nye Drammen sykehus

I det nye sykehuset blir det 1 800 kvadratmeter med glasstak. ©Byggherre: Helse Sør-Øst RHF, Arkitekt: LINK Arkitektur med underleverandør RATIO Arkitekter AS og BØLGEBLIKK Arkitekter AS.

Høy kompetanse

Solid kompetanse og rikelig med erfaring gir tyngde, mener gjengen i Viken fasade.

– Vi har nesten 80 års samlet erfaring her på huset, i tillegg til at vi har høy teoretisk kompetanse. Slik unngår vi å miste oppdrag fordi vi ikke tilfredsstiller kompetansekrav. Jeg tror det var det som gjorde at vi greide å lande oppdraget. Sabina er utdannet arkitekt, og jeg er utdannet sivilingeniør, mens Reidar har vært i bransjen i flere tiår, forteller daglig leder Espen Lien.

Dermed har Ekholt også opplevd den rivende utviklingen som glass har hatt – og fortsatt har.

– Utviklingen er voldsom. Før tenkte man at glass er glass, men det er det definitivt ikke. Bruksområdene er nærmest ubegrenset. Du har sikkerhetsglass, brannsikkert glass, isoleringsglass og glassgulv- og tak. Du har hele vegger kun bestående av glass og fugemasse. Det er dessuten et «long lasting material» for fremtiden, påpeker Ekholt.

Fakta:

I nye Drammen sykehus bruker Viken fasade følgende:

 • Fasader: Schüco FWS 50 standard fasadesystem
  Dører: Dører ADS 70
 • Vinduer: HI, vinduer AWS 70.HI, røklyker AWS 57 RO
 • Glasstyper:
  • Soldempende glass – Guardian SNX 50- LT=45%, g=0,24
  • Soldempende glass – Guardian SNX 60- LT=55%, g=0,27
  • Energiglass – Guardian LT=74%, g=0,53
  • Microshade
  • Opp til 4m høyde er P5A

Siste saker fra nyhetsrommet

Tilsyn fra DiBK

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298