AKTUELT

Fasader og Glass AS skal gjennomføre første del av rehabiliteringen av Grieghallens fasade denne sommeren. Her demonteres glass som skal gjenvinnes til bruk i glassvatt. Foto: Otto Von Münchow

Glass fra Grieghallen blir til glassvatt

Grieghallen i Bergen skal rehabiliteres og 542 store glassruter skal byttes ut. Gjennom et prosjekt initiert av Glass og Fasadeforeningen skal alt glass gjenvinnes og bli til isolasjon som dekker et behov tilsvarende 60 eneboliger.

Grieghallens rehabiliteringsprosjekt for fasaden startet for flere år siden.

Beregninger fra prosjekteringsfasen og resultater av utprøving av testfelt i fasaden, viser at U-verdien i fasaden vil reduseres fra 2,6 til 0,62 og energiforbruket reduseres med 1. million kilowattimer årlig.

Allerede i 2019 lanserte foreningen ideen med å løfte Grieghallen-prosjektet enda et hakk opp i miljø- og bærekraftsammenheng. Glass er 100% gjenvinnbart og bygg- og produksjonsavfall er en ettertraktet råvare for flere.

Foto av container

Det demonterte glasset stables i containere fra Norsk Gjenvinning AS, som knuser glasset før det blir ny råvare for Glava AS. Foto: Otto Von Münchow

Nå har Glass og Fasadeforeningen, Fasader og Glass AS, Glava AS, Norsk Gjenvinning AS, Grieghallen AS og Bergens Glassmesterlaug gått sammen om et pilotprosjekt, som sikrer at glass fra Grieghallen blir 100% gjenvunnet til bruk i isolasjon.

Langsiktig mål er at piloten blir til et etablert system for gjenvinning av bygningsglass i Bergen og omegn.

Første del av fasadearbeidet vil pågå gjennom sommeren og containere for innsamlingen av bygningsglasset er allerede på plass.

Det er til rettelagt en returordning spesielt for dette prosjektet. Montørene i Fasader og Glass AS tar ut de gamle rutene og stabler det i container for transport direkte til Norsk Gjenvinnings mottak på Øra i Fredrikstad. Her blir det verdifulle glasset til råvare for smelteovnen til Glava i Askim.

Nytt glass fra samme kommune

Friva AS i Spydeberg ble tildelt kontrakten med å levere nytt og moderne isolerglass til Grieghallen. Glassprodusenten holder til i samme kommune som Glava AS produseres sin glassull.

Mer enn 85 % av alt isolerglass som leveres til det norske markedet blir importert.

Foto av Harald Goksøyr

Harald Goksøyr leder bedriften som har en nøkkelrolle i miljøprosjektet Grieghallen. Fasader og Glass AS og deres underleverandører, har fått dokumentert at den nye fasaden vil gi det reduserte energiforbruket som forventet. Foto: Otto Von Münchow

– Friva AS ble glassleverandør fordi vår kunde, Grieghallen, hadde en klar forutsetning om at nytt glass skulle ha et klimavennlig fotavtrykk og produseres lokalt. Vi har fem produsenter av isolerglass i Norge. Etter en anbudsrunde valgte vi Friva AS som leverandør av glass, sier Harald Goksøyr, daglig leder i Fasader og Glass AS.

Foto av Lars-Petter Hansen, Bjarte Ness, Harald Goksøyr og Olav Munch

Byggherre og entreprenør har vært på besøk hos Friva AS for å inspirere produksjon av Grieghallens nye isolerglass. Det er spesielt viktig at de nye glassene har samme farge som de gamle. Fra v. Lars-Petter Hansen (daglig leder Friva AS), Bjarte Ness (driftsleder Grieghallen, Harald Goksøyr (daglig leder Fasader og Glass AS) og Olav Munch (administrerende direktør Grieghallen). Foto: Harald Aase

Glassforum

Glass og Fasadeforeningen er en av eierne i Ruteretur AS, som ble etablert i 2002.

Ruteretur sikrer innsamlingen og forsvarlig håndtering av isolerruter med PCB-holdig limstoff fra hele landet og av dette glasset blir det også produsert glassvatt.

– Eierskapet i Ruteretur er bare en del av vårt miljøengasjement. Kjernematerialene i vår bransje, glass, aluminium og stål, er gjenvinnbare. Sammen med våre medlemsbedrifter jobbes det på flere fronter. Det meste av produksjonsavfall fra norske glassprodusenter og -bearbeidere blir gjenvunnet til glassvatt, eller brukt som råvare i smelteverkene til de store planglassprodusentene. Sortert bygningsglass fra renovering og riving er ufarlig avfall, og alt for store mengder havner på deponi. Det er et enormt potensial i å heller gjenvinne dette glassavfallet. Etter flere års arbeid er vi endelig nær målet om å få etablert en returordning for gammelt bygningsglass. Vi setter pris på at vi har fått på plass et mer forpliktende samarbeid med en aktør i avfallsbransjen og en fabrikk som har glass som den viktigste råvaren i sitt produkt, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Fagmiljø

Graff representerer foreningen i Glassforum. Dette forumet ble først opprettet som intern gruppe i Glava AS. Etter hvert ønsket isolasjonsprodusenten å etablere et større og tverrfaglig «glassfelleskap». Følgelig ble flere deltakere invitert med inn.

Glassforum består i dag av fag- og bransjefolk fra Glava AS, Sirkel AS, Norsk Gjenvinning AS, Glass og Fasadeforeningen, Kjemisk Institutt ved Universitet i Oslo, Den svenske forskningsinstitusjonen Rise og Hadeland Glassverk.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298