AKTUELT

Direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen, stiller spørsmål om hvilken modell partene i arbeidslivet skal bruke for å sikre et godt og seriøst arbeidsmarked i byggebransjen. Foto: Adam Stirling/Glass og Fasadeforeningen

– Dårlig hørsel i regjeringen?

Gjennom en lovproposisjon foreslår regjeringen flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. – Våre høringsinnspill er glatt oversett. Vi er dessverre ikke overrasket, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen flere tiltak. Det mest krevende er at regjeringen lytter til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) vurdering om at det særlig er muligheten til å leie inn ved arbeid av midlertidig karakter som er problematisk.

Med foreningens sterke søkelys på lovmessighet i arbeidslivsforhold og som aktiv pådriver for et seriøst og organisert arbeidsliv, stiller den seg bak at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk byggenæring. Dette må likevel ikke stå i veien for andre bemanningsløsninger, slik som innleie fra bemanningsselskaper.

Som arbeidsgiverforening har Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter brukt trepartssamarbeidet som en rettesnor for å sikre godt arbeidsliv.

– Gjennomgangsmelodien i forslaget oppleves generelt svært entaktet. Vi kan ikke se at arbeidsgiversidens innspill er hensyntatt. Ja, det er innleie i deler av bransjen. Men lagarbeidet i trepartsmodellen har vært sentralt i jakten på useriøse bemanningsselskaper. Tiltakene som ble iverksatt i 2019 virker. Ifølge statistikk utarbeidet av BNL har andelen faste ansettelser i byggebransjen økt. I denne saken har Regjeringen kastet trepartssamarbeidet i restavfallet og innført et nytt topartssamarbeid. Blir dette standardformatet framover?, spør Bjørn Glenn Hansen.

LES OGSÅ: Forbud ikke rett medisin

I tillegg til å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter», har forslaget følgende hovedpunkter:

  • Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.
  • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.
  • Å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd. Nærmere regler fastsettes i forskrift.
  • Angående forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, vil departementet fastsette forskrift med virkning fra 2023. Det vil også bli gitt overgangsordninger.

Les hele proposisjonen her

– Våre medlemsbedrifter opplever som sagt at aktivitetsnivået ute på byggeplasser svinger, og de har aldri noen garanti for å vinne anbud. En beredskapsbemanning koster mye. Skal vi melde oss på i konkurransen om de store kontraktene, som går til utenlandske aktører, er spesielt våre entreprenører avhengige av å ha en viss fleksibilitet i bemanningen. Vår erfaring med bemanningsselskaper er at de er seriøse og har skikkelige arbeidskontrakter for sine medarbeidere. Lovforslaget gjelder ikke bare for byggebransjen. Men nå opplever vi å bli utpekt som verstingene i arbeidslivet. Det har ikke rot i virkeligheten og oppleves som både trist og leit, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298