AKTUELT

Direktør i Glass og Fasadeforeningen Bjørn Glenn Hansen og salgssjef Roy Ellingsen i Glassmester1 har signert avtale om medlemsskap for hele Glassmester1-kjeden. Foto: Harald Aase

Glassmesterkjede blir med på laget

Glassmesterkjeden «Glassmester1» tar med seg alle kjedemedlemmer kollektivt inn i Glass og Fasadeforeningen.

– Eksternt virker det useriøst å ikke være tilsluttet bransjeorganisasjonen som eier faget vi representerer, sier salgssjef Roy Ellingsen.

Glassmester1-kjeden er representert i Oslo, Bærum, Lørenskog, Trondheim, Drammen, Kongsberg, Arendal, Bergen, Harstad, Kviteseid og Kristiansand. Tre av disse hadde tidligere individuelt medlemskap i foreningen.

Salgssjef Roy Ellingsen har årelang erfaring fra grossisten Bilglassgruppen og har hatt tett samarbeid med konsernledelsen i Andr. L Riis AS, samt bilglasskjeden Riis Bilglass i Norge. Begge selskaper er med i GFs fagmiljø og Ellingsen kjenner dermed foreningen fra før.

– Både internt og eksternt gir det store ringvirkninger at vi er medlemmer i foreningen. Derfor har vi lagt opp til et kollektivt medlemskap der ingen kan stå utenfor. Dette vi gi vår merkevare et seriøsitetsstempel sier han.

Kvalitet og seriøsitet

Signering av avtalen mellom Glassmester1-kjeden og Glass og Fasadeforeningen skjedde på symbolsk grunn. Foreningen etablerer seg i disse dager i nye lokaler, som inkluderer bransjens nye kurs- og kompetansesenter. Fremtidens fagarbeidere, autoriserte rådgivere og andre spesialister skal utdannes og kurses på senteret i Nordre Follo kommune.

– Vi som er opptatt av fag og riktig utførelse av håndverk, vet at foreningen arbeider for å sikre en god fagopplæring og at glassfaget faktisk beholdes av glassmesterne. GF Lærlingskole og kurs for praksiskandidater blir viktige for oss. Vi jobber med en komplett fagplan for våre medarbeidere, både for selgere og montører. Alle skal ha et forhold til byggtekniske krav, standarder og kvalitetsnormer. I vår interne omdømmebygging skal vi vise at vi satser på kvalitet og er opptatt av å holde oss innenfor de retningslinjer og krav som stilles av bransjen. For å nå våre mål, ønsker vi hjelp av foreningen. Både gjennom dagens kurstilbud, men vi vil også utfordre foreningen til å utvikle nye og aktuelle opplæringstilbud, sier Ellingsen.

Fra far til sønn, til kjede

Glassmester1 ble etablert i Lørenskog, der glassmester Finn Eriksen startet sin virksomhet i 1971. Eriksen jobber fortsatt som montør, mens sønnen, Christer Eriksen, overtok i driften i 2002.

Glassmester1 kjeden ble etablert i 2012, og består nå av 9 avdelinger. Tre av kjedemedlemmene er eiet av Eriksen-familien, mens de øvrige drives av egne selskap i en franchisemodell.

– Våre vekstambisjoner er å være etablert i landets fem største byer og ha til sammen 15 – 20 kjedemedlemmer i løpet av tre år. Vi skal være gode på felles markedsføring, innkjøpsrutiner og merkantil drift. Jim Haugen, som solgte sitt selskap til Glassmester 1 i 2019, er fagansvarlig i kjeden og har et betydelig ansvar. Men kunder og myndigheter stiller stadig større krav til utførende håndverkere. Vi trenger derfor mye faglig påfyll fra Glass og Fasadeforeningen, mener salgssjefen.

Speilbilde

– Vi er selvfølgelig glade for at Glassmester1 har tatt valget om å bli en del av vårt faglige nettverk. Deres beskrevne ambisjoner og mål er på mange måter et speilbilde av foreningens ansikt. Foreningen har gjennom mange år jobbet for å synliggjøre en seriøs bransje, har forskriftsmessig leveranser og sprer kunnskap om våre materialer.

Gjennom Glassmester1 sine kunder, enten de er privatpersoner, offentlige innkjøpere eller entreprenører, vil vi nå enda bredere ut med våre budskap, sier, segmentansvarlig Per Henning Graff, i Glass og Fasadeforeningen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av roboter i glassproduksjonGlass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298