AKTUELT

Jannicken Kristoffersen er daglig leder i R Daaland AS og styreleder i Glass og Fasadeforeningen. Foto: Daaland.no

Kontinuitet i foreningens styre

Styreleder Jannicken Kristoffersen og samtlige styremedlemmer fikk fornyet tillit av generalforsamlingen i Glass og Fasadeforeningen.

– For å sikre en levedyktig bransje vil vi fortsette arbeidet med rekruttering, kompetansebygging og tilsyns- og kvalitetskontroll på byggeplass, sier Kristoffersen.

Glass og Fasadeforeningen er eier av glassfaget og har ansvaret for innhold og gjennomføring av fagutdanningen på alle nivåer. Det gjennomføres en rekke interne og eksterne kurs og ikke minst autoriseres det tekniske rådgivere innfor både glass og fasade.

– Foreningens evne til å formidle kunnskap og heve kompetansen er blitt en styrke for bransjen. Dette er bygget opp med målrettet arbeid gjennom mange år. Vi gleder oss til å videreutvikle denne virksomheten i nye omgivelser og en mer strukturert form når vi flytter inn i eget kurs og kompetansesenter. I dette unike senteret vil vi tilby både teoretisk og praktisk undervisning til folk i egen bransje, men også ulike grupper i byggenæringen som trenger faglig påfyll om bruk av våre byggematerialer, sier Kristoffersen.

Det er planlagt innflytting i det nye senteret på Drømtorp Næringspark på Ski i juni.

Befaringer

I tillegg til å spre informasjon og formidle kunnskap, utfører foreningens prosjektledere årlig mange befaringsoppdrag i prosjekter hvor det er stilt spørsmål ved prosjekterings-, leverings- og produktkvalitet. En rekke private og offentlige selskaper, i tillegg til medlemsbedriftene, etterspør disse tjenestene fra foreningen.

– Vi har siden 2016 samarbeidet tett med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og er medlem i deres «Forum for tilsyn». Samtidig er vi et mulig offentlig tilsynsorgan. Foreningen har nemlig sendt søknad og vi er nå til vurdering hos Norsk Akkreditering for å bli akkreditert som tilsynsorgan. Denne søknaden stiller alle våre medlemsbedrifter seg bak og dermed vil et positivt svar gi et seriøsitetstempel på vårt faglige felleskap, sier Kristoffersen.

Styret

Styret i Glass og Fasadeforeningen består nå av Jannicken Kristoffersen, R Dalland AS (leder), Jan Remy Taaje, Elverhøy Aluminium og Glass AS (nestleder), Mads Appelbom, Glassmester A Appelbom, Per Chr. Fossum, Hunter Douglas Norge AS, Øystein Havik, Hydro Building Systems, Silje Ragnhild Karlsen-Belkasmi, Glassmester Rolf Berglund AS, Per Arne Steffensen, Drag Industrier AS, Connie Holvik, Holvik Glas AS og Frithjof L. Riis, Andr. L. Riis AS.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Pilkington glassfakta 2024©Pilkington
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298