AKTUELT

HMS og kvalitetssjef Bent Nilssveen i Pilkington Elverum fikk overrakt det synlige beviset på at bedriften er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Plaketten ble overrakt av Elverums ordfører Lillian Skjærvik.

Pilkington Elverum er blitt Miljøfyrtårn

Pilkington Elverum når egne målsettinger og kundenes forventninger når bedriften nå er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at virksomheten tar bærekraft på alvor og har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

– Pilkington Elverums policy etterstreber å redusere ressursanvendelsen og miljøpåvirkningen, samt arbeide med kontinuerlige forbedringer. Dette oppnår vi blant annet ved å videreutvikle våre produkter slik at disse bidrar til et redusert energibruk. Vi vil også redusere forbruket av råvarer og maksimere gjenbruk av avfall. I dag hentes for eksempelglassavfallet på fabrikken som igjen benyttes i produksjonen av isolasjon hos Glava, sier HMS og kvalitetssjef Bent Nilssveen.

Ansatte med på laget

Alle bedrifter som får status som Miljøfyrtårn er helt avhengig av å ha alle medarbeidere med på laget. Uten et bredt engasjement klarer man verken å fastsette eller oppnå realistiske mål.

– Alle medarbeider må utdannes, men ikke minst engasjeres og motiveres. Vi føler at alle ansatte er med på ferden. Folk er blitt flinkere til å sortere søppel og generelt motivert for miljøarbeidet. Arbeidsmiljøet har også fått et løft. Vi er blitt flinkere til å finne på ting og har det hyggelig sammen også sosialt, mener Nilssveen.

Kunder velger miljøsertifiserte leverandører

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekrafttiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Basert på innrapporterte tall på energibruk, transport og restavfall får Elverum et klimaregnskap som viser total og prosentvis fordeling av CO2-utslippet for virksomheten. Med dette vil fabrikken se hvordan virksomheten påvirker klimaet, og hvordan de best klarer å redusere fotavtrykket.

– Vi opplever at miljøsertifisering vil bli et konkurransefortrinn. Våre kunder etterspør miljøsertifisering og i gitte tilfeller velge bærekraftige selskaper som leverandører. Vi har tidligere faktisk tapt anbud som følge at vi ikke har vært miljøsertifisert. Det blir det heldigvis slutt på nå, avslutter Nilssveen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298