AKTUELT

Petter Rakvåg, fabrikksjef Ernest Mielus, Bendik Rakvåg og Roy Rakvåg ved den 4. og foreløpig siste investeringen. Lisec laminatskjærebord og den gule roboten som skal ta av tilskåret laminert glass og stable på transportstativer. Foto: Harald Aase/Member Media AS

Automatisert glassproduksjon

OM. Rakvåg i Molde har tatt grep i møte med utenlandsk konkurranse og jaget etter kvalifisert arbeidskraft. Bygningsglassprodusenten har gjennom de siste årene investert mer enn 30 millioner kroner i fabrikken.

– Vi matcher snart de utenlandske leverandørene på pris, sier daglig leder Roy Rakvåg.

Foto av Roy Rakvåg

Roy Rakvåg er daglig leder i OM Rakvåg AS. Foto: Harald Aase/Member Media AS

O.M. Rakvåg produserer alle typer isolerglass, herdet og laminert glass, samt brannglass og annet spesialglass. Fabrikken på Hjelset har en stor maskinpark som består av avanserte CNC-maskiner, herdeovn og laminatlinje, isolerglasslinje, ulike skjærebord og polerings- og slipemaskiner.

Logistikkløsningene er selve sentralnervesystemet til fabrikken. Tilførsel av planglass (råvare) til de ulike skjærelinjene skjer av automatiske traverskraner fra kompaktlager, og mating til og fra produksjonslinjene skjer med hjelp av programmerte roboter.

Lojale medarbeidere

– Vi har selvsagt folk i arbeid og vi sysselsetter til sammen nær 30 personer på fabrikk, i butikk- og montasjeavdelingen i Molde sentrum. Mange av våre medarbeidere har vært med oss lenge og er svært lojale. Vårt sykefravær er ubetydelig, og vi har lite gjennomtrekk. Våre kollegaer utgjør kjernekompetansen i bedriften. Samtidig har konkurransesituasjonen forsterket behovet for effektivisering. Derfor har vi nå fått på plass tre operative roboter og den fjerde er snart klar. Nå er vi ikke så sårbare og vi får en mer fleksibel utnyttelse av arbeidstokken, sier daglig leder Roy Rakvåg.

Foto av robot i glassproduksjon

Robotene gjør bedriften mindre sårbar, og sikrer fleksibel utnyttelse av arbeidsstokken. Foto: Harald Aase/Member Media AS

Fabrikk og butikk

Det juridiske navnet på virksomheten til familien Rakvåg er OM Rakvåg AS. Lokalt og blant kunder er bedriften kjent som Rakvåg Glass og har håndverksavdeling, butikk og administrasjon i Molde Sentrum. Bearbeiding og produksjon av glass skjer på fabrikken på Hjelset, 25 minutter unna. For øvrig på samme sted som det nye Molde Sykehus nå bygges.

– Vi håper å kunne komme i posisjon til å levere kortreist glass til det største byggeprosjektet i Møre og Romsdal noensinne, sier Roy Rakvåg.

Familiebedrift

Roy Rakvåg kjøpte bedriften av sin far, som grunnla virksomheten i 1960.

Bendik, Roy og Petter Rakvåg har klokketro å levere kortreist glass som en god forretningsidé. Foto: Harald Aase/Member Media AS

– Han var glassmester og håndverker. Jeg kom inn med et litt utvidet fokus og ønsket å etablere oss også som en produksjonsbedrift for glass. I oppstarten til egne prosjekter, men etter hvert er dette blitt en stor del av virksomheten og vi leverer glass til prosjekter over hele landet.

Med seg har han kone og to sønner. Petter har vært med i mange år og er på salg og teknisk drift av produksjonslinjene. Han er autorisert fasade- og glassrådgiver. Bendik er nylig rekruttert inn, er på salg og har ansvar for drift av de nye robotene.

På kontoret har kona, Hilde, hånd om økonomien og Magdalena Mielus er back office og selger i butikken.

Foto av Magdalena Mielus og Hilde Rakvåg

Magdalena Mielus og Hilde Rakvåg styrer butikken i byen. Foto: Harald Aase/Member Media AS

OM Rakvåg AS ble i september 2021 en godkjent Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.

– Vi tar klima og miljøarbeid på alvor, og ønsket å dokumenter dette og samtidig forsikre kundene om at varen de kjøper etterlater et så lite miljøavtrykk som overhodet mulig, sier Hilde Rakvåg.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298