AKTUELT

SÄLZER GmbH, en produsenten av innbrudd, kule eller eksplosjonssikre produkter, er siden starten av 2022 et heleid datterselskap av Schüco International KG. Foto: ©SÄLZER GmbH

SÄLZER GmbH er nå et heleid datterselskap av Schüco International KG

SÄLZER building security har i mer enn 50 år drevet utvikling, produksjon og montasje av vinduer, dører og fasader, som beskytter mot innbrudd, skudd, eksplosjon, brann og kombinasjoner av disse. I 2018 startet en fusjon med Schüco. Resultatet av en vellykket prosess har ført til at SÄLZER GmbH i dag er et heleid datterselskap av Schüco International KG.

Ordinære vinduer, dører, og fasader, i aluminium eller stål, yter motstand mot ytre påvirkning opp til et visst nivå. For økt sikkerhet og motstand mot kraftigere ytre påvirkning, må det benyttes produkter spesielt utviklet for formålet. Bak enhver sikkerhetsløsning ligger et betydelig forsknings og utviklingsarbeid, samt en rekke produkttester, skriver Schüco i en pressemelding.

SÄLZER har en omfattende produkt-portefølje, lang erfaring og god ekspertise innen segmentet høysikkerhet. De har over 250 patenter, 950 testsertifikater og mer enn 10.000 realiserte prosjekter over hele verden.

Med SÄLZER på laget vil Schüco dermed kunne tilby produkter med ytelser helt opp til de høyeste sikkerhetsnivåene.

Attraktiv design kan kombineres med beskyttelse mot innbrudd, skudd, brann og eksplosjon. Allerede i utviklingsfasen av produktene er det tatt høyde for å imøtekomme individuelle og til dels kompliserte kravkombinasjoner.

Schüco vil fortsette utviklingen av eksisterende produkter, basert på den kompetansen som nå er tilført selskapet gjennom denne fusjonen.

Produktutviklingen vil omfatte en optimalisering av funksjon og design. Ved å integrere sikkerhetsfunksjoner på en elegant og diskret måte, vil det arkitektoniske uttrykket i bygningen bevares i størst mulig grad, uavhengig av sikkerhetsklasser.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298