AKTUELT
Foto av Tonje Brenna

Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Søkertallene til videregående opplæring for skoleåret 2022/23:

Flere elever vil gå yrkesfag

De nye søkertallene til videregående opplæring viser at de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er mer populære enn i fjor.

I år er det også rekordmange jenter som har søkt seg til utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

– Årets søkertall byr på flere gode nyheter. Flere enn før velger yrkesfag, og flere jenter enn noen gang søker seg til bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det er godt nytt for arbeidslivet vårt som trenger flere dyktige fagarbeidere. Jeg håper at søkertallene også er et uttrykk for at elevene opplever at de kan søke det programmet de vil, uavhengig av kjønn, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Det er 2300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende utdanningsprogrammer på vg1.

1300 færre søkere har valgt studiespesialisering på vg1 som sitt førstevalg, sammenlignet med i fjor. Likevel er studiespesialisering det utdanningsprogrammet med klart flest søkere på alle årstrinn.

Her kan du lese mer om søkertallene.

Store geografiske forskjeller

Det er store geografiske forskjeller mellom hva elevene søker seg til. Møre og Romsdal og Nordland er fylkene der flest ungdommer velger yrkesfag. I disse fylkene har 61 prosent av søkerne søkt seg til yrkesfaglige utdanningsprogram mens kun 28 prosent av elevene i Oslo har gjort det samme.

– Regjeringen vil styrke arbeidet med å sikre læreplass til alle som ønsker å ta et fag- eller svennebrev. Da er det helt avgjørende med flere læreplasser og god oppfølging. Fylkeskommunene skal derfor få ekstra midler for å styrke arbeidet med kvalifisering og formidling til læreplasser til alle, sier Brenna.

Populært med helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag

På tross av en nedgang i antall søkere på helse- og oppvekstfag, er dette det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på alle trinn. Teknologi- og industrifag har nest flest søkere totalt og flest søkere til læreplass.

Teknologi- og industrifag er også det programmet med størst økning i antall søkere, med 540 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2021.

– Det er viktig at vi utdanner nok fagarbeidere i årene som kommer. Regjeringen vil derfor satse mer både på å skaffe læreplasser, på et seriøst arbeidsliv og på å spre kunnskap om de gode arbeidsmulighetene en yrkesfaglig opplæring gir, understreker Tonje Brenna.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298