AKTUELT

Knut Gjestvang (bildet) og Tom Aas er kritiske til et forskriftsmessig forbud mot innleie av arbeidskraft. Foto: Harald Aase

– Forbud er ikke rett medisin

Knut Gjestvang og Tom Aas leder selskaper som både produserer og monterer glass- og aluminiumsfasader. Begge er klare på at de vil bli rammet hardt dersom det innføres forskriftsmessig forbud mot innleie av arbeidskraft.

– Paradoksalt nok vil arbeidslivet bli tøffere og vår sikreste kilde for å finne fast ansatte strupes, sier bedriftslederne.

Fasadeentreprenørene i H-Fasader-konsernet og Profilteam AS får støtte av direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen.

– Gjennom flere år har aktørene i byggebransjen bidratt med en rekke tiltak for å sikre lovlydighet i arbeidsforhold. Lagarbeid i trepartsmodellen har vært sentralt i jakten på useriøse selskaper. Fremdeles er det en jobb å gjøre. Hadia Tajik vil innleie til livs generelt, og i tillegg innføre et forbud mot én bestemt bransje i et avgrenset område. Hva berettiger et forbud som skal gjelde likt for selskaper med byggeprosjekter i Halden, Fyresdal, Oslo og Hemsedal? Og ikke naboer rett utenfor Vikens fylkesgrense? Bransjen mangler arbeidskraft, noe som har blitt enda vanskeligere under pandemien, og enda flere restriksjoner vil kun gjøre det enda mer krevende å finne fagkyndig arbeidskraft. Forbud er ikke rett medisin. Det samme gjelder for de generelle innstrammingene som er foreslått. Begge deler rammer jo også den seriøse delen av bransjen. Det skal vi ta til orde for i vårt høringssvar, sier Hansen.

Avhengige av fleksibilitet

Tom Aas er leder for H Fasader AS med avdelinger spredt over hele landet. Knut Gjestvang er daglig leder i Profilteam AS.

Aas og Gjestvang leder bedrifter med mange likhetstrekk og som opplever tøff konkurranse fra utenlandske aktører. Til sammen sysselsetter disse selskapene 75 produksjonsmedarbeidere og 115 montører.

Høyest innleieprosent finner vi i selskapenes montasjevirksomhet.

– Aktivitetsnivået ute på byggeplasser svinger, og vi har aldri noen garanti for å vinne anbud. Vi har ikke råd til å ha en beredskapsbemanning. Skal vi melde oss på som kandidater til de større prosjektene er vi avhengige av fleksibilitet i bemanning. Vi synes det er leit at vår bransje blir stigmatisert og «utvalgt» til å tas, mener Gjestvang og Aas.

Rekruttering

Fasadeentreprenørene ønsker å snu problemstillingen. Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft og det er ikke bare å plukke i ledighetskøen. Dørene rennes heller ikke ned av folk som ønsker seg jobb. Lærlinger er også vanskelig å finne. Derfor erfarer både Gjestvang og Aas at innleie er den virkelige gode rekrutteringsporten for å få fast ansatte:

– Vi har prøvd å rekruttere gjennom NAV eller stillingsannonser, men vi finner ikke tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft den veien. Som arbeidsgiver er det viktig å understreke at innleie gir mulighet for å få vist seg fram for mulige arbeidsgivere og på den måten legge inn en god søknad. Brorparten av våre nyansatte rekruttert de siste årene, har startet nettopp som innleid arbeidskraft. Innføres de foreslåtte endringer i regelverket og et regionalt forbud mot innleie, vil vi gå glipp av de gode folkene, som vi vet er interessert og ser kan gjøre en god jobb, sier Gjestvang.

– Dersom vi blir tvunget til å ansette hver gang vi har en topp skaper vi dessuten en usikkerhet for nye medarbeidere. Når vi ikke vinner anbudene og har lavere aktivitet, må vi da gjennomføre oppsigelser eller permitteringer. I stedet for å stå uten jobb, må det da være bedre at en god montør kan gå til anbudsvinneren, med et bemanningsselskap som arbeidsgiver, og derigjennom ha en forankring strengt regulert gjennom regler og lovverk? De foreslåtte endringene vil skape et betydelig tøffere arbeidsliv, mener Tom Aas.

Foto av Tom Aas

Tom Aas tror de foreslåtte endringene vil skape et betydelig tøffere arbeidsliv. Foto: Adam Stirling

Støtte i undersøkelse

Glass og Fasadeforeningen har mer enn 200 medlemsbedrifter. Mange av disse opererer i segmentene håndverk og fasade.

Foreningen har gjennomført en spørreundersøkelse om hvilke konsekvenser forslagene i høringsnotatet. Dette for å sikre best mulig grunnlag for representativt høringssvar.

Fasadeentreprenører som deltok i undersøkelsen, deler Knut Gjestvang og Tom Aas sine bekymringer. Bjørn Glenn Hansen har flere gode grunner til å ikke innføre forbud mot innleie.

– Våre medlemsbedrifter møter stadig tøffere konkurransen fra utenlandske aktører. Et høyt antall anbud vinnes av internasjonale selskaper. Til disse byggeprosjektene blir det importert både bygningsprodukter og arbeidskraft. Vi stiller oss spørrende til om de foreslåtte endringene og et forbud vil kunne håndheves overfor disse selskapene.

– Foreningen og medlemsbedriftene jobber med rekruttering hver eneste dag. Vi tilbyr fagopplæring på alle nivåer og driver en egen skole for lærlinger. Dessverre er det ennå ikke slik at vi har tilstrekkelig arbeidskraft her til lands. Bemanningsselskapene bidrar i så måte til at vi opprettholder en næring med nær 1.500 fast ansatte. Medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen som vil rammes av de foreslåtte endringene og et forbud mot innleie er sterkt kritiske til forslaget, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298