AKTUELT

Beate Solem, Ronnie Pedersen og Per Henning Graff er enige om å flytte tidspunktet for GFD 2022. Stedet er fortsatt Bergen og ny dato blir 19. – 21. mai.

Ønsker velkommen til Bergen i mai

Pandemiens utvikling og Regjeringens oppdaterte smitteverntiltak gir et uforutsigbart 1. kvartal. – Vi er veldig lystne på å møtes i Bergen. For å få beste mulig forutsetninger har vi, i samråd med styre og samarbeidspartnere, derfor flyttet arrangementet til 19. – 21. mai, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Regjeringen har åpnet for lettelser i smittevernsrestriksjonene. Likevel er myndighetene klare på at smittetoppen ikke er nådd. Per i dag er det vanskelig å forutse når det vil inntreffe og ikke minst når turen tilbake til normalen kan starte.

– Etter å ha måttet avlyse GFD i Bergen både i 2020 og 2021 har vi veldig lyst til å møtes under «normale» forhold. Derfor har vi forberedt og reservert for gjennomføring 19.-22. mai som alternativ. Mange av forberedelsene til GFD i Bergen er allerede på plass. Hotel Norge har velvillig akseptert en flytting og reservasjoner er sikret. Våre hovedsamarbeidspartnere er med oss videre og avtaler med Eli Kari Gjengedal og foredragsholdere blir mer eller mindre videreført. Vi håper våre trofaste gjester følger oss til Vestlands hovestad og en våryr hansastad, sier Hansen.

Programmet

Rammene for det programmet blir videreført og er delt inn i fire temaer

  • Innledning – Det internasjonale glassåret
  • Verdens beste materialer
  • Miljø og bærekraft
  • Fagfolk og rekruttering

Foreningen vil fremover følge covid19-utviklingen og alle smitteverntiltak nøye. Fortsatt tas alle forbehold og alle videre avtaler inngås med full returrett uten kostnader.

LES MER OM GFD HER

Generalforsamling

Siden det fremdeles er usikkerhet med hensyn til smittesituasjonen og Covid-19 har styret i Glass og Fasadeforeningen besluttet å avholde generalforsamling 2022 digitalt. Dette etter samme prinsipp som i 2021. Slik får vi muligheten til å beslutte handlingsrommet for foreningen, før det har gått for lang tid inn i 2022. Digital generalforsamling i Glass og Fasadeforeningen er fra lørdag 12. mars kl. 12.00 til søndag 20. mars kl. 12.00.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298