AKTUELT

Bjørn Glenn Hansen har signert leiekontrakt med Höegh Eiendom, her ved utleiesjef Thea Martine Blyverket. Foto: Beate Solem

GF Arena åpner våren 2022

I henhold til vedtak på Glass og Fasadeforeningens generalforsamlinger er GF Arena nå i støpeskjeen. Bjørn Glenn Hansen og hans stab flytter inn i det nye kompetansesenteret før sommerferien neste år.

Etter at Buskerud Fylkeskommune valgte å legge ned tilbudet til Glassfagsenteret ved Kongsberg Videregående skole, sto Glass og Fasadeforeningen uten skoletilbud til lærlinger i glassfaget.

Derfor ble det inngått en samarbeidsavtale med Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold (OKH Vestfold) om en midlertidig drift ved deres senter i Vestfold.

– Nå samlokaliserer vi administrasjonen og vårt nye kurs- og kompetansesenter i Glynivtveien på Drømtorp i Nordre Follo kommune. Vi er veldig takknemlig for hva OKH Vestfold har bidratt med og håper vi skal finne nye måter å samarbeide på. Men nå skal vi altså selv ta kontroll over fagutdanningen og kompetansebygging på alle nivåer.

– Prosjekteringen er ferdig, og utforming av lokalene pågår. Vi på vår side prioriterer nå å få på plass maskiner, utstyr og klargjøre verksteds- og undervisningslokaler. Prosjektet gir oss god motivasjon. Vi gleder oss til å inviterer til åpning av et senter som hele bransjen kan stille seg bak og ikke minst bli stolte over, sier Hansen.

I Glynitveien 25 for foreningen nær 600 kvadratmeter å boltre seg på. Lokalene vil huse GFs kontorer, møterom og -plasser, undervisningsrom for inntil 30 personer, garderober og kjøkken.

– Det er klart at vi får god kapasitet. Parallelt med opprettelsen av lokaler jobber vi nå med å fylle kurskalenderen med egne kurstilbud og søke etter andre kursholdere som vil kunne leie plass i våre lokaler. Vi har allerede inngått avtale om å leie ut deler av kontorfløyen til vår samarbeidspartner Member Media AS, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298