AKTUELT

Representanter fra stifterne av «The Association of Glass Nordic»: Fredrik Hall Johansson, «Glascentrum», Beate Solem, «Glass og Fasadeforeningen», Anna-Lena Fransson, «Glascentrum». Jonas Nilsson, «Glasbranschföreningen», Poul Henrik Madelung, «Glarmesterlauget», Erik Haara, «Glasbranschföreningen», Joel Rosenqvist, «Svensk Planglasförening», Bjørn Glenn Hansen, «Glass og Fasadeforeningen», Foran fra v.: Mikkel L. Thomsen, «Glarmesterlauget», Torben Nielsen «Glarmesterlauget», Carl Axel Lorentzen, «Glasfakta», Jenni Heikkilä «Finnish Flat Glass Association», Melinda Lemke «Glasbranschföreningen» og Poul Sabroe «Glasindustrien». Foto: Matilda Röjgaard

Har dannet ny nordisk glassbransjeforening

Sammen med syv andre nordiske bransjeforeninger har Glass og Fasadeforeningen nå formalisert et mangeårig samarbeid. – Gjennom etableringen av «The Association of Glass Nordic» får vi en sterk stemme for gjennomslag i saker av felles interesse, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

«The Association of Glass Nordic» (AGN) ble nylig stiftet på et nordisk møte i Stockholm. Norge er representert ved Bjørn Glenn Hansen og Glass og Fasadeforeningen.

De øvrige organisasjonene er «Svensk Planglasförening», «Glascentrum» og «Glasbranschföreningen» fra Sverige, «Glasfakta», «Glarmesterlauget» og «Glasindustriens teknikudvalg» fra Danmark og finske «Finnish Flat Glass Association».

– Disse syv nordiske bransjeforeningene deler mål og ambisjoner i en rekke saker. Flere år med nasjonale initiativer og påvirkning overfor bransjenes premissgivere har likevel medført visse skjevheter. De nasjonale byggeforskriftene er ett eksempel. Per i dag finner vi ulike definisjoner og krav til blant annet sikkerhetsglass. Endringer i energikapitlene er et annet viktig tema som vil komme. AGN vil arbeide for at bygg i Norden skal prosjekteres og utføres med like betingelser for energibruk og – krav, og krav til u-verdi, sier Hansen.

Strenge krav til dokumentasjon

Et formalisert samarbeid mellom de syv aktørene skal gi en felles nordiske stemme. Samtidig skal AGN styrke norsk glass- og fasadebransje.

– Samhandlingen mellom bransjens aktører og med bransjens produkter er internasjonal. Gjennom formaliseringen av AGN får vi en forsterket påvirkningsmulighet til å forene tekniske kravsnivåer. Enkeltbedriftene vil i tiden fremover bli stilt overfor strenge krav til dokumentasjon. Vi må derfor legge til rette for forenklet markedsadgang og nye samarbeidsformer mellom foreningenes medlemsbedrifter.

– Akkurat nå jobber AGN med å utvikle et felles beregningsverktøy til bruk ved utarbeidelse av EDP-dokumenter (Environmental Product Declaration). Våre medlemsbedrifter vil med tilgang til dette verktøyet, kunne slippe å gjøre tunge investeringer alene og får samtidig tilgang til et bredt kompetansemiljø omkring miljødokumentasjon.

Foto av Bjørn Glenn Hansen

Bjørn Glenn Hansen har signert avtalen som binder de nordiske glassbransjeforeningene tettere sammen. Foto: Beate Solem

– GFs nordiske engasjement vil også gi medlemsbedriftene en bedre forståelse for hva som bestemmer de nordiske og europeiske rammebetingelsene. AGN er i dialog med «Glass for Europe», som er et anerkjent lobbyinstrument mot EU-byråkratiet i Brüssel. Gjennom et mulig formalisert samarbeid mellom AGN og «Glass for Europe», vil en nordisk holdning og stemme telle med i avgjørelser som får betydning for medlemsbedriftene i våre bransjesegmenter i tiden fremover, sier Hansen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av roboter i glassproduksjonGlass og Fasadeforeningen
Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.