TRANSPARENT

Hestehandel…

… forhandle slik at man går på akkord med sine prinsipper, uttalte ønskemål e.l. for å få i stand en avtale (Det norske akademis ordbok).

  • Bjørn Glenn Hansen, Direktør, Glass og Fasadeforeningen

De fleste som har handel med hester som registrert næringsvirksomhet vil nok ta avstand fra dette. Andre, derimot, vil kjenne seg igjen. Om enn ikke vedkjenne seg handelsvirksomheten. Politikere for eksempel. Politisk hestehandel.

Og nå nærmer det seg den politiske hestehandelens høsttreff. Hvor vi etter litt tid blir presentert for en gruppe politiske hestehandelskvinner og -menn utenfor et gjestgiveri. Som deretter får navnet sitt knyttet til en regjeringsplattform.

Konstruert av politiske hestehandlere som har kastet så mange prinsipper på stallbåsen og forhandlet så hardt at de lukter hest?

Ingen av dem har hver for seg under valgkampen latt være å mene noe om klimaendringene.

Hvor det framkommet en enighet (som vi gjerne deler) om at noe eller mye må gjøres for at vi ikke skal la oss koke i hjel. Men det strides mellom hestehandlerne om hvem som er de rette til å få makten over midlene som skal til for å nå målene. Om utslippsreduksjoner og karbonavtrykk. Før det er for sent. Bortsett fra at alle er enige om at alle må bidra.

Med alt fra deg og meg og sortering av husholdningsavfall til bytte med vindmøller mot norsk olje- og gassvirksomhet. Og dermed heller ikke unntatt fra ansvaret; et helt næringsliv.

Som ikke bare skal imøtekomme forventninger om deltakelse, men forlangender om det samme.

I vår bransje foregår handel med produkter som sterkt kan bidra til utslippsreduksjoner og måloppnåelse i kampen for å redde klimaet.

Glass og aluminium er 100% resirkulerbare materialer.

Glass og Fasadeforeningen og medlemsbedriftene hver for seg mener noe om sirkulær økonomi, livssyklusvurderinger og miljødeklarasjoner. Vi har synspunkter. Sterke sådanne. Og forventinger og forlangender. Til de som forventer og forlanger. Hestehandlerne.

Det mangler nemlig ikke på merkeordninger for miljøvennlighet før det nå forberedes enda flere. Mange vil oppleve det som om vi har svanemerket oss inn i en klimakrise gjennom svindyre avlatsordninger. Symboltunge mer enn effektive.

Kommende myndighetskrav om vurdering av produkters livssykluser og dokumenterte karbonavtrykk støtter vi gjerne og etterkommer disiplinert. Slik at det kan velges mellom klimafiendtlig og -vennlig. Eller tillates eller forbys. Så lenge kommer mer ut av det enn papiret deklarasjonene er skrevet på.

For det blir økonomisk krevende. Og dermed etableres konkurransemidler som ikke alle vil ha kraft eller evne til å tilegne seg.

Deri ligger våre forventninger; at de politiske myndighetene, uavhengig av farge bidrar til forutsigbarhet og insitamenter.

For det funker jo beviselig! Bilbransjen har jo hatt en ikke ubetydelig effekt av slik tenkning. Eller for investeringsviljen og realiseringen av vindmølleparker. Her ville det vel vært relativt vindstille om det ikke var for denne type «premiering»?

Vi forventer at mer av det samme også innrettes mot byggverk og våre produkter, hvor klimagevinstene ved bruk av bedre produkter enn hva byggeforskriftene legger opp til uten videre kan dokumenteres.

Og hvor insitamenter til økt rehabiliteringstakt i tillegg sterkt vil bidra. Glass og aluminium er 100% resirkulerbare materialer.

I skrivende stund er det registrert mer enn 400 000 subsidierte elbiler i Norge. Innen 2025 skal det visstnok ikke tilbys annet. Biler bygget blant annet med disse materialene.

Byggene, derimot, hvor de samme materialene benyttes fanger dessverre ikke samme politiske symbolverdi.

Politiske hestehandlere på høsttreff. I vår bransje er hver dag handelens dag. Hvor forutsigbare rammebetingelser er en forutsetning, og der premiering for bruk av fremtidsrettede produkter og teknologi ville vært med på å forsterke en næring og sikre vekst og arbeidsplasser. Insitamenter!

I kampen for et bedre klima skal det konkurreres. Overordnet alt får vi håpe det blir klimaet som kommer seirende ut av dette. Det er slettes ikke så sikkert. Prinsipper står for fall. I så fall får vi en forsterket konkurransesituasjon. Om hvordan livet her på jorden skal utvikle seg.

Jeg tuller ikke!

Transparent:

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.