AKTUELT

Glass og Fasadeforeningen påpeker hva du må tenke på om du skal ettermontere innvendig solskjerming. Foto: Jonas Ingstad

Ettermontert solskjerming kan gi termisk brudd

Sommertid åpner behov for solskjerming. Glass og Fasadeforeningen ønsker å gjøre oppmerksom på at feil ettermontering av innvendig solskjerming kan medføre sprekkdannelser i glass. Foreningen mener både solskjermingsbransje og sluttkunde med enkle forholdsregler kan forebygge skade på glass.

– Eksempler fra salgs og leveringsbetingelser for innvendig solskjerming viser at leverandører og montører gir misvisende informasjon om glassets egenskaper og hvor ansvar for feil skal plasseres. Glass og Fasadeforeningen ønsker derfor å tegne det riktige bildet av hvilke enkle forholdsregler som må tas for å forhindre sprekkdannelser i glass ved bruk av ettermontert solskjerming, sier Bjørn Glenn Hansen.

Kunnskap om glass som byggemateriale er nødvendig når andre produkter eller materialer skal benyttes i tilknytning til glasset. Denne gang retter vi fokus mot utfordringer med ettermontert solskjerming.

Hansen viser til følgende eksempel fra utvalgte salgs- og leveringsbetingelser:

«Bruk av innvendig solskjerming kan medføre store temperatursvingninger i vindusglasset, selv der kun deler av glassruten er tildekket. Spesielt gjelder dette for tekstiler og enkle-/doble plissegardiner som monteres tett opp mot glasset. I noen tilfeller kan disse temperatursvingningene gi sprekkdannelser i glass i vindusglasset. Slike sprekkdannelser skyldes at vindusglasset har en svakhet som f.eks. et lite hakk i glassets ytterside (skjult av vindusrammen), eller andre følger av måten vinduet er produsert på. Vi oppfordrer derfor våre kunder å sjekke med sin vindusleverandør om vinduet tåler de temperatursvingninger som vil oppstå mellom tekstil og glass».

– Det er riktig at temperaturforskjeller på mer enn 35°C over glassflaten kan forårsake brudd. Spesielt der kun deler av glasset er tildekket. Dette er såkalt termisk brudd. Dette skjer uavhengig av kantkvalitet, men oppstår først fra det punktet på glasskanten hvor det lettest finner sitt utspring. For eksempel der hvor det er en skade. Dette punktet kalles for en bruddanvisning. På samme måte som punktet etter steinsprut på en frontrute angir en bruddanvisning. I isolerruter kan slike skader oftest henføres til håndtering av glasset og sjelden til produksjon, forklarer Hansen.

Foto av innvendig solskjerming, persienner, screen

Det er spesielt viktig at innvendig solskjerming ikke monteres for nær glasset. Foto: Jonas Ingstad

Unngå temperaturforskjell

Sikres det jevn oppvarming av glassflaten tåler et vanlig glass mange hundre grader uten at det sprekker. Det er altså temperaturforskjell over glassflaten som er kritisk og som forårsaker brudd.

Moderne 3-lagsruter er svært energieffektive og består i dag ofte av komplekse glasskonstruksjoner. Benyttet under riktige forutsetninger har moderne isolerruter mange tiårs levetid.

Årlig leveres nærmere 2 millioner isolerruter til det norske markedet. Kun i et lite fåtall av disse oppstår det termiske brudd. Oftest kan årsakene henføres til forhold som ikke har med glasset å gjøre. Typisk er der man ikke tar nødvendige hensyn i forhold til bruksområder og ettermonterte produkter.

I tilfellet vi henviser til over, handler det enkelt sagt om å sikre at innvendige persienner eller plissegardiner ikke monteres for nær glassflaten. Det må sikres at avstand mellom solskjermingen og glasset gir tilstrekkelig luftsirkulasjon og slik forhindrer at kritiske temperaturforskjeller i glasset oppstår.

Foto av glassrute med sprekker fra kantskade

Et typisk eksempel på sprekkdannelse etter at det har vært store temperaturforskjeller over glassflaten. Foto: Glass og Fasadeforeningen

– Dette er enkle forholdsregler som solskjermingsbransjen bør være kjent med.

Når aktører fra solskjermingsbransjen utpeker glasset som kilde til sprekkdannelser gir ikke det mening. Uten at det oppstår kritiske temperaturforskjeller, oppstår heller ikke termiske brudd.

– Oppstår det hakk i glassets kanter eller overflater, så er glasset blitt påført en skade. Mottas et glass med denne type skade er regelen at det skal det anmerkes og uansett ikke monteres i en dør eller et vindu. Isolerglassprodukter levert i det norske markedet er underlagt strenge produksjons- og produktstandarder. Disse standardene beskriver blant annet krav til kant- og overflatekvaliteter. Ved maskinell tilskjæring av glass oppstår det mikrosprekker i glasskantene. Dette er uproblematisk så lenge det er innenfor de definerte toleransegrensene og at glassene brukes som forutsatt, påpeker Hansen.

Glass-, vindus- og dørprodusenter har og tar ansvaret for produktene de selv fremstiller.

Ettermonterte produkter på eller i tilknytning til disse innebærer endringer. De samme produsentene kan ikke senere holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ettermonterte produkter eller feil bruk som forårsaker kritiske temperaturforskjeller.

Forholdsregler

Glass og Fasadeforeningen anbefaler å ta hensyn til følgende for å unngå termisk brudd i glass ved ettermontering av solskjerming:

  • Sikre luftsirkulasjon mellom gardin/persienne/ rullgardin og glasset
  • Unngå å bruke folie eller klistremerker som limes på deler av glassflaten
  • Unngå å sette møbler eller annet interiør helt inntil glasset. Plasser det slik at det er rom for ventilasjon/lufting
  • Unngå å montere varmekilder rett ved glassoverflaten

Ved tvil om at kritiske temperaturforskjeller kan oppstå, bruk herdet glass

Foto av innvendige persienner

Det er viktig å sikre luftsirkulasjon mellom gardin/persienne/ rullgardin og glasset. Illustrasjonsfoto

– At sprekkdannelser skyldes at vindusglasset har en svakhet som f.eks. et lite hakk i glassets ytterside (skjult av vindusrammen), eller andre følger av måten vinduet er produsert på tilbakeviser vi herved. Termisk brudd har å gjøre med temperaturforskjeller over glassflaten, oftest forårsaket av ettermonterte produkter og feil bruk. At sprekkdannelsen utvikler seg fra der den møter minst motstand er ren materialfysikk, avslutter direktøren i Glass og Fasadeforeningen

Kilder:

  • Glass og Fasadeforeningens Veileder rettet mot forbruker «Fakta om glass», utgitt april 2018.
  • Glass og Fasadeforeningens «Veileder tiltak mot termisk brudd» rettet mot produsentleddet, utgitt august 2016. Presiseringer i avsnitt «Spontangranulering i herdet glass» gjort i mars 2017.

Har du spørsmål?

Kontaktperson i Glass og Fasadeforeningen:

Foto av Bjørn Glenn Hansen

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

e-post: hansen@gffn.no
tlf: + 47 958 54 259

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.