AKTUELT

Gunn Weiby var en av deltakerne på Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs for autoriserte rådgivere. Weiby deltok fra på Nordmarkens Fasader AS sitt lokale i Askim. Foto: Harald Aase

Vellykket hybridkurs for autoriserte rådgivere

16 foredrag med foredragsholdere fra Norge, Sverige og Danmark. Halvparten underviste via sitt datanettverk. 41 deltakere fra to land.

29 fulgte 2-dagerskurset via nett og 12 var med fra Thon Hotell Slottsparken i Oslo. Glass og Fasadeforeningen la lista høyt på sitt første hybridkurs noensinne.

– Vi er stolte av resultatet, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Foreningens autorisasjonskurs skal motivere og stimulere deltakerne til å bli faglig oppdatert. Pandemien har på mange vis tvunget samfunnet inn i en mer digital hverdag. Foreningen på sin side er blitt motivert til å ta nye verktøy i bruk for å utvikle tilbudet til sine medlemsbedrifter.

– Vi som jobber i foreningen er blitt godt vant med å kommunisere via dataskjermene. Men det er stor forskjell på å møtes digitalt med noen få og å arrangere ett fullverdig kurs med deltakere og foredragsholdere som er med både digitalt og fysisk. Vårt mål var heller ikke å tilby et webinar med enveis kommunikasjon, men et fullverdig kurs der vi la til rette for konstruktiv dialogen mellom konferansier, foredragsholdere og deltakere. Vi er fornøyde med resultatet, men vil bruke god tid på å gå gjennom kursopplegget i etterkant og bruke denne erfaringen til å forbedre tilbudet. Våre medlemsbedrifter og våre autoriserte rådgivere fortjener at foreningen tar skrittet fullt ut og tilbyr denne type kurs. Selv om vi fortsatt kommer til å ha fysiske møteplasser, er dette en del av fremtiden, sier Graff.

Tilfredse brukere

Som vanlig gjennomfører foreningen brukerundersøkelser etter sine arrangement. Denne gang ga deltakerne arrangøren høye score på faglig program, digital tilrettelegging og foredragsholdere.

– Svarene i brukerundersøkelsen bekrefter at vårt kursopplegg var vellykket. Men både deltakere og arrangør ser at terskelen for individuelt engasjement blir høyere når man snakker foran kamera og åpne mikrofon. Det er en fare for at deltakerne blir passive tilhørere, eller tilskuere, istedenfor aktive deltagere. Vi snakket mye om dette på forhånd og gjorde en del tiltak. Men alle involverte er enige om at vi har et forbedringspotensial på dette området. Denne utfordringen skal vi løse bedre til neste gang, mener Graff.

Gunn Weiby er både autorisert glassrådgiver og autorisert fasaderådgiver i foreningen. Sin første autorisasjon fikk hun allerede i 2000. I tråd med autorisasjonsreglementet må hun gjennom oppgraderingskurs hvert femte år, for å beholde dette offisielle GF-kvalitetsstempel.

– Jeg synes dette kurset var veldig bra. Selv om jeg satt på kontoret var det deilig å slippe å «sitte alene», og endelig «treffe folk» igjen. Det faglige innholdet og det tekniske fungerte nærmest perfekt, bortsett fra et par små stopp. Ved fire tidligere anledninger har jeg deltatt på oppgraderingskurs. Alle selvfølgelig sammen med bransjekollegaer i samme kursrom og påfølgende faglig og sosialt samvær. Digital deltakelse denne gang ga nødvendig utbytte for å forsvare autorisasjonen. Men jeg savnet det å kunne snakke om faglige temaer i pauser og under sosialt samvær, sier Weiby.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Knut Jørgen Larsen som sitter i en bil©Glass og Fasadeforeningen
*Foto av +Quadra som har et spindelhjul, som kan håndtere opptil 8 spindelmotorer©Emmegi
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.