AKTUELT
Foto av Bjørn Glenn Hansen

Bjørn Glenn Hansen overtar styreledervervet etter Kjartan Nesset fra Norges Bygg- og Eiendomsforening. Fotograf: Adam Stirling

Valgt til ny styreleder for Ruteretur

Ruteretur AS avholdt sin ordinære generalforsamling 9. juni. Bjørn Glenn Hansen ble valgt til styreleder for den kommende toårsperioden.

Returselskapet samler inn isolerglassruter fra 1960 og -70 tallet som er farlig avfall fordi det inneholder miljøgiften PCB (PCB-ruter).

Bjørn Glenn Hansen er direktør i Glass og Fasadeforeningen, og har i seks år sittet som deres representant i Rutereturs styre, hvorav de to siste årene som nestleder.

Hansen overtar nå styreledervervet etter Kjartan Nesset som representerer Norges Bygg- og Eiendomsforening. Nesset fortsetter som ordinær styrerepresentant i Rutereturs styre.

Hansen kommenterer følgende i det han tiltrer som styreleder:

– Etter snart 20 år med innsamling og forsvarlig håndtering av nærmere 1 million isolerruter med PCB-holdig limstoff, har Ruteretur-ordningen bidratt til å forhindre svært negative effekter på både mennesker, dyr og miljø. Men fortsatt finnes det mange bygg i Norge med gjenværende isolerruter fra perioden 1965 – 1975 (PCB-ruter).

Takten bør økes

– Ruteretur mener utskiftingstakten både kan og bør økes. Målrettede tilskuddsordninger viser seg å treffe godt. I tillegg til forsvarlig håndtering av avfallet vil det bli erstattet med vinduer og isolerglass med mange ganger bedre isolasjon. Stat, fylker og kommuner bør gå foran gjennom kartlegging av egne bygg fra denne tidsperioden, med tilhørende utskifting av vinduer, avslutter Bjørn Glenn Hansen.

Fakta

Non-profitt selskapet Ruteretur eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer. Hver av disse eier 20 % av returselskapet og har en plass i styret. Ruteretur oppgir i pressemeldingen at styreledervervet rullerer mellom eierne.

Kontaktperson: Sverre Valde E-post: sverre@nomiko.no Mobil. 922 60 093

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.