AKTUELT

Forberedelsene til eksamen i glassfaget handler både om praktisk og teoretisk undervisning. Foto: Harald Aase

Full pott på eksamen i glassfaget

Glass og Fasadeforeningen tok i fjor over ansvaret for å tilby utdanning i glassfaget. – Nå har vi fått bekreftet at samtlige som har fullført vårt utdanningstilbud har bestått eksamen, mange med svært gode karakterer. Nå håper vi at gode resultater bidrar til å rekruttere flere til bransjen, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Foreningen tilbyr utdanning til både lærlinger og «§ 3.5 kandidater». Sistnevnte er kandidater som kan dokumentere fem års allsidig praksis i glassfaget.

I samarbeid med OKH Vestfold, Byggopp Rogaland og Kvams Glass AS gjennomførte Glass og Fasadeforeningen sitt første skoleår på GF Lærlingskole i fjor.

– Første kull startet sin opplæring i januar 2020. Etter fem samlinger over fire dager og enkelte samlinger via Teams må vi si oss meget godt fornøyd med resultatene. 10 av 10 lærlinger besto eksamen og er nå rigget for å kunne gjennomføre fagprøven sin ved endt læretid. Vi har stor tro på at denne gjengen blir fagarbeidere i løpet av 2021 og 2022, sier Per Henning Graff.

Praksiskandidater

Glass og Fasadeforeningens kurs for «§ 3.5 kandidater» er et eksamensforberedende kurs for praksiskandidater som ønsker seg fagbrev i glassfaget. På samme vis som for lærlinger må man bestå teoretisk eksamen før fagprøve kan gjennomføres. Foreningen gjennomførte kurset, som har både teoretisk og praktisk innhold, over to samlinger sist høst.

– Vi hadde 13 erfarne og dyktige studenter som gikk opp til eksamen. Samtlige gjennomførte til bestått eller bedre, og karaktersnittet var svært høyt for denne gruppen. Oppsummert vil jeg si at vi har gjort mye riktig i 2020. Pandemien ga oss noen ekstra utfordringer, men samtidig noe gode erfaringer med å gjennomføre digital undervisning. 100% bestått gjør oss stolte, men samtidig ydmyke. Dagens utdanningsmodell kan nemlig fortsatt forbedres. Forbedringer vi tar med oss inn i 2021, sier Graff.

Trenger flere lærlinger

De siste årene har det ikke manglet på velmenende uttalelser om behovet for å stimulere unge til å velge yrkesrettet utdanning. Både fra ledende politikere, bransjeorganisasjoner og partene i arbeidslivet. Resultatene er litt både og?

– Ja, det stemmer. På den ene siden får vi god respons når vi er ute og snakker om faget. Etter at vi presenterte glassfaget på en videregående skole i Oslo nylig, fikk vi umiddelbart henvendelser fra ungdom som var nysgjerrige på vårt fag. På den annen side henvender bedrifter seg til oss og beskriver at man nærmest må støvsuge de videregående skolene for å finne lærlingekandidater. Bildet er altså nyansert. Sammen med bransjen blir det vår jobb og fortsatt fremsnakke og synliggjøre glassfaget som et attraktivt byggfag. I den sammenheng er det godt å se at vi har et velfungerende utdanningstilbud. Vårt fag er et særløpsfag der elevene går ut i lære allerede etter grunnkurs 1 bygg og anleggsteknikk.

Praksis motiverer

– Fokus på en mer praktisk rettet opplæring blir riktig når vi ser på konklusjonene i en rapport etter forsøk med vekslingsløp i videregående opplæring. Rapporten er utgitt av FAFO og støttet av uDir. Den konkluderte med at elever som fikk opplæring ved å veksle mellom skole og praksis ble mer motivert og inspirert. Utdanningen i glassfaget er på mange måter en vekslingsmodell der elevene er mer ute i bedriftene enn på skolebenken. Vi tror det blir et kjernepunkt i fremtidens utdanning i byggfag, sier Graff.

Mer om lærlingordningen i Glass og Fasadeforeningen

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.