AKTUELT

Nå kan du også lese fagtidsskriftet «Glass & Fasade» digitalt.

Glass & Fasade i flere kanaler

Fagtidsskriftet Glass & Fasade har hatt en meget positiv utviklingen de siste årene. – Glass & Fasade har alltid blitt godt mottatt av lesere og annonsører. Utgiver og undertegnede takker for tilliten ved å lansere glassogfasade.no, som nå blir vår kanal på nett, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass & Fasades opplag har ligget stabilt over 4.000 eksemplarer pr. utgivelse de siste 10 årene. Lesere og annonsører har vist at de ønsker å beholde den tradisjonsrike informasjonskanalen.

I hard konkurranse med aviser og magasiner, ser man at flere fagtidsskrifter med høy kvalitet fortsatt holder stand som attraktive kunnskapskanaler.

Først og fremst fordi fagblader og -kanaler har spisset innhold og retter seg mot helt spesifikke målgrupper.

Lanserer søsterkanal

– Vårt mål er å fortsette å være en slik kanal. Vi ser at stoff fra fagområdene vi representerer er nyttig og viktig faktakunnskap. Tidsskriftet innretter seg mot målgrupper og lesere som skal prosjektere og levere bygg som innfrir krav beskrevet i standarder, forskrifter og regelverk og i samspill med arkitektoniske muligheter og utfordringer. Vårt bidrag skal være å spre mer kunnskap om våre materialer. Derfor lanserer vi nå vår søsterkanal, glassogfasade.no, sier Hansen.

Glass & Fasade utkommer én gang per kvartal, og publiseres i digitalutgave på nett.

Mellom utgivelsene handler foreningens informasjonsformidling om å publisere nyheter, blogger og materialfakta på glassportal.no.

– Vårt oppdrag er både å styrke merkevaren «Glass & Fasade» og vise frem foreningen og dens medlemsbedrifter som attraktive kunnskapsleverandører.

Tilby bredere faglig innhold

– Nettstedene glassogfasade.no og glassportal.no vil være to selvstendige kanaler. Samhandling og krysspublisering vil åpne opp for at vi kan tilby våre lesere enda bredere faglig innhold og ikke minst i en høyere frekvens, sier Hansen.

– Glass & Fasade er et viktig organ for vår kommunikasjon med byggherrer, entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører. Tidsskriftet holder høy kvalitet og har meget godt omdømme i sine målgrupper. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring med henblikk på innhold, billedbruk og layout. Glass og Fasadeforeningen har alltid blikket langt frem. Billedlig gjennom det eneste bygningsproduktet som åpner for det, nemlig glass. Lanseringen er et steg videre i vår kommunikasjonsutvikling, avslutter Hansen.

Fakta

Magasin: Glass & Fasade
Web: glassogfasade.no

  • Ansvarlig utgiver: Glass og Fasadeforeningen
  • Redaksjon og produksjon: Member Media AS
  • Historie: Forløper til Glass og Fasadeforeningen er Glassmestrenes Landsforening, som ble stiftet i 1917. Landsforeningens eget tidsskrift, «GLASSMESTEREN», så dagens lys allerede i 1974. I 1987 besto glassbransjen av flere fag- og industrigrener med glass som kjerneprodukt. Dermed ble «GLASSMESTEREN» erstattet av «Glass & Fasade».
  • Målgruppe: Bladet distribueres til arkitekter, entreprenører, bygningstekniske konsulenter, rådgivende ingeniører, kommune- og byingeniører, kommunale arkitekter, tekniske sjefer, tekniske høy- skoler, tekniske etater, politiske organer, utdanningsinstitusjoner, medier, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, byggherrer, samt til bransjen.
  • Antall utgaver: Fire trykte magasiner per år
  • Opplag: ca. 4.500 (opplagskontrollert)
  • Nettsted: glassogfasade.no

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.