AKTUELT

Per Henning Graff i læreplangruppen for glassfaget oppfordrer alle til å både lese og vurdere det faglige innholdet i ny læreplan for glassfaget.

– Siste sjanse for å mene noe om læreplanen for glassfaget

Arbeidet med å fastsette innholdet i ny læreplan for glassfaget nærmer seg slutten, og siste versjon ligger nå ute til avsluttende høring. – Nå vil vi at våre medlemsbedrifter blir med på den siste kvalitetssjekken. Er det tilstrekkelig fokus på digitalisering, og er nivået i læreplan for lavt? spør Per Henning Graff.

– Læreplanen skal beskrive det sentrale innholdet i glassfaget og hvilket nivå kompetansen til nye fagarbeidere skal ligge på. Vi må huske at dette er fagarbeidere som er helt i starten av sin karriere, og gjennom utdanningen får faglig fundament som gjør dem i stand til å starte som fagarbeidere.

– Foreningen har fått tilbakemeldinger om at fagutdanningen bør bli mer kunnskapsbasert og digitalisert. Læreplanutvalget er ikke nødvendigvis uenige, men er mer opptatt av at kommende fagarbeidere er i stand til å for eksempel diagnostisere, feilsøke og kalibrere elektriske komponenter. I praksis kan det være drift og bruk av CNC-styrte maskiner. Dette er ivaretatt i forslag til ny læreplan, sier Per Henning Graff.

Læreplangruppen i Glassfaget består av Mads Appelbom fra Glassmester Appelbom AS, Stig Jørgensen fra Pilkington Norge AS og altså Per Henning Graff fra Glass og Fasadeforeningen.

– Læreplangruppen i Glassfaget har arbeidet lenge med dette, og gitt innspill til Utdanningsdirektoratet (Udir). Utvalget har en god og faglig sammensetning. Vi har forutsetninger for å gjøre en kvalifisert jobb. Men jeg gjentar at det i tillegg er bransjens fagmiljøer som er best til å definere hvilket faglig nivå glassfaget skal ligge på. Derfor ber vi om at alle i våre medlemsbedrifter som er opptatt av fagutdanning nå leser høringsdokumentet, og gir tilbakemeldinger innen 15. november.

– Modulen for merknader er enkel å bruke, og følger etter selve læreplanen. Spørsmål man bør stille seg kan være om det er faglige mangler i beskrivelsene, og om alle deler av glassfaget er ivaretatt. Svarene er viktig for sluttresultatet, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Her kan DU lese og kommentere læreplan i glassfaget

Spørsmål om læreplanen kan rettes til:
Mads Appelbom – 47 46 49 07 – mads@appelbom.no
Stig W. Jørgensen – 41 61 57 37 – stigwjor@bbnett.no
Per Henning Graff – 91 56 44 55 – graff@gffn.no

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av mann som sitter i en bil©Glass og Fasadeforeningen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.