AKTUELT

Vinduer med innebygget screen solskjerming. Foto: SAPA

SAPA lanserer spesialdesignet vindu med innebygd screen solskjerming

Sammen med Hunter Douglas har SAPA utviklet en innovativ og unik vindusløsning der screen solskjermingen er montert skjult i karmens øvre del med nyutviklede aluminiumprofiler.

Den integrerte solskjermingen  gir lavere totalkostnader i forhold til å bestille produktene separat, både når det gjelder produktkostnader og produksjons- og montasjekostnader. I tillegg er det behov for mindre koordinering mellom de ulike partene i gjennomføringen, skriver Sapa i en pressemelding.

– Produktet er utviklet gjennom to år, og markedet signaliserer stor interesse blant eiendomsutviklere og arkitekter, sier Ulf Alfredsson, teknisk markedssjef i Hydro Building Systems, Region North.

Ved å integrere solskjermingen i profilene blir det ingen forstyrrelser i fasaden, slik systemer med utvendig fasademontert solskjerming gjør. Solskjermingen er helt skjult når duken er rullet opp i kassetten. Den kjøres ned via skinner og er dermed også vindstabil.

Bærekraftige bygninger med fleksible løsninger for solskjerming

Solskjermingen kan enkelt vedlikeholdes og eventuelt erstattes. Dersom screenduken setter seg fast kan profilen enkelt åpnes og duken kan justeres.

– En annen fordel er hvis du i utgangspunktet vil installere vinduer og se om solskjerming er nødvendig, kan screenduken enkelt ettermonteres i de nye vindusprofilene, sier Ulf Alfredsson.

Et energieffektivt vindu med lavkarbonaluminium

Bygninger bruker energi til både oppvarming og kjøling. Solen varmer opp inneklimaet og det kreves energi for å kjøle ned rommene om sommeren. Ved bruk av innvendig solskjerming kan solstrålene stoppes, men varmen trenger gjennom glasset og inn i rommet. Ved utvendig solskjerming stoppes solstrålene før de når glasset, og kjølebehovet reduseres.

– Gode og dynamiske løsninger for solskjerming skaper et godt inneklima og reduserer behovet for kjøling. Dessuten unngås blending, mens brukeren fremdeles har utsikt, avslutter Alfredsson.

SAPA vindu 1086 Screen leveres med aluminiumlegeringen Hydro REDUXA, en lavkarbonaluminium. Ved å benytte fornybare energikilder som vannkraft kan karbonavtrykket reduseres til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet per kilo aluminium. Resultatet er et aluminiumvindu med et av verdens laveste karbonavtrykk.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av mann som arbeider på fasadefabrikkGlass og Fasadeforeningen
Foto av Trosten Sauna©Einar Aslaksen
Foto av mann som sitter i en bil©Glass og Fasadeforeningen
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298