AKTUELT

Jannicken Kristoffersen er daglig leder i Daaland Glass og Fasader. Foto: Harald Aase.

Cosentino Norway AS etablerer partnerskapsmodell

Cosentino Norway AS ønsker at glass- og fasadeentreprenører skal kunne levere mer enn glass, stål og aluminium i fasaden. Derfor starter Dag Ove Pettersen et partnernettverk som skal kunne prosjektere og montere inn Dekton-plater i fasader. Daaland Glass og Fasader er første selskap som har undertegnet en slik partneravtale.

Dekton-plater ble først lansert som et alternativt materiale i tettfelt, fortrinnsvis til fasadebyggere som allerede bygger og leverer elementfasader. Platene skulle kappes og bearbeides lokalt, fraktes til produksjonshallen og monteres inn i fasadeelementene.

Nå lanserer Dag Ove Pettersen, ny General Manager i Cosentino Norway AS, en litt annen variant.

– Prosjektering av fasadene utføres av Cosentinos prosjektavdeling i Spania. Glass og aluminiumsfasader produseres som normalt ute i entreprenørens produksjonslokaler. Dekton-plater og opphengsystem for tettfelt kommer direkte til byggeplass fra vår fabrikk i Spania. Montørene fra glass- og fasadeentreprenøren står klare til å montere alt inn i fasaden. Her står altså glass- og fasadeentreprenøren bak hele fasaden, men Cosentino fremstår som en underleverandør på lik linje med de andre system- og komponentleverandørene.

– Dette konseptet tror vi på, og vi er glade for at Daaland Glass og Fasader allerede nå har skrevet under en avtale. Partnerskapet med Daaland er første skritt på veien til et landsdekkende nettverk med 10 entreprenører som skal kunne levere Dekton-fasade over hele landet, sier Dag Ove Pettersen.

LES OGSÅ: Tar med nye fasadematerialer inn i foreningen

– Interessant

Daaland Glass og Fasader har 40 års erfaring med å levere glass og aluminium til det norske byggemarkedet. Bedriften leverer alt i fra glassmestertjenester til store fasadeprosjekter. Dør-, vindus- og fasadeproduksjon utføres i egne lokaler på Fossegrenda i Trondheim.

– Vi var litt kjent med Dekton-platene fra før og kjenner dermed til produktet. Partnerskapet er introdusert for våre prosjektledere og positivt mottatt. Samarbeidet gir oss et tilskudd i porteføljen, og forhåpentligvis en øket omsetning. Cosentino Norway vil bidra med innsalg, kundestøtte og opplæring av våre montører. Foreløpig er det litt uklart hvor dette ender, men vi ser et potensiale i partneravtalen. Men graden av suksess handler om hvor godt Cosentino lykkes med å etablerer Dekton-platene som et attraktivt materiale i Norge, sier Jannicken Kristoffersen i Daaland Glass og Fasader.

– Vi har tro på å lykkes og skal bearbeide byggherrer, entreprenører og arkitekter for å selge inn Dekton som et attraktivt materiale i fasadene, svarer Pettersen.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298