AKTUELT
Foto av #Medbyggerne i Telemark

Lokale håndverkere samlet seg på rådhusplassen i Porsgrunn for å markere oppstart av samarbeidet #Medbyggerne i Telemark.

Koronamidler sparker i gang #Medbyggerne i Telemark

I Vestfold har samarbeidsprosjektet #Medbyggerne hatt stor suksess i kampen mot svart arbeid. Nå står Telemark for tur. Representanter for lokale håndverkere samlet seg nylig på rådhusplassen i Porsgrunn for å markere starten på #Medbyggerne i Telemark.

– Vi skulle egentlig hatt et kick-off i april, men alt ble lagt på is på grunn av pandemien. Nå måtte vi bare komme i gang, sier Morten Mitchell i Nenset Glassverksted AS.

#Medbyggerne er et samarbeidsprosjekt i Vestfold og Telemark mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, kommunene, NHO, LO og bygge- og anleggsbransjen i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Prosjektet er koordinert av Fylkesmannen. Det er mesterbedrifter eller registrerte installatører som er organisert gjennom laug eller seriøse bransjeforeninger som kan delta.

– Gjennom Vestfold og Telemark Glassmesterlaug ønsker vi å invitere medlemsbedriftene i Telemark til å bli ambassadører for #Medbyggerne. De vil få utdelt synlige Medbyggerbevis som de kan benytte i sin profilering. Dette er et kvalitetsstempel, og et signal om seriøsitet, fortsetter Mitchell.

Les også: www.glassportal.no/2018/06/28/vil-ha-telemark-med-i-medbyggerne/

Fått korona-midler

I juni i år søkte Fylkesmannen i Vestfold og Telemark om prosjektmidler fra støtteordningen for regionale utviklingsprosjekter, og fikk nylig innvilget kr. 500 000,- fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Pengene skal gå til å effektivisere mobiliseringsarbeidet i hele fylket i samarbeid med kommunene, bygge- og anleggsbransjen, statsetatene og partene i arbeidslivet.

– Dette skal blant annet brukes til å skape blest om prosjektet, sier Per Ove Sivertsen, daglig leder i Strøm og Sivertsen AS. Han er en sentral aktør for igangsettingen av #Medbyggerne i Telemark.

– #Medbyggerne er opptatt av holdningsskapende arbeid. Vi ønsker at folk skal tenke seg om, og heller velge hvitt enn svart arbeid, fortsetter han.

– I Vestfold rapporterer håndverkerne om at ting har blitt mye bedre. De får lettere tilgang på jobber, og ser færre av de useriøse aktørene på byggeplassene, eller hjemme hos privatpersoner. I Telemark er vi ikke ukjent med svart arbeid og useriøse aktører. Vi ønsker blant annet å ha noen utvalgte plasser der vi foretar målinger over tid for å se om det er endringer i forhold til holdninger, eller om kriminaliteten i byggebransjen går ned, sier Sivertsen.

Tipstelefon

Det er etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen, som skal gjøre det enklere å melde i fra for å avdekke av useriøse og kriminelle aktører.

– Alle skal følge reglene og ha et ryddig forhold til både kunder og oppdragsgivere. Jeg ser fram til at veien blir kortere for å få sjekket opp mistenkelige forhold, og avdekke ulovligheter, avslutter Morten Mitchell.

Fakta

#Medbyggerne springer ut av prosjektet Akrim Vestfold. I 2018 ble navnet endret til #Medbyggerne. #Medbyggerne er et samarbeid mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, kommunene, NHO, LO og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark.

Kampanjen retter seg først og fremst mot kundene i privatmarkedet. Et vesentlig kommunikasjonsgrep for kampanjen er å fortelle om de positive sidene ved å benytte hvite tjenester.

Det var initiativ fra bransjen selv som førte til at #Medbyggerne ble etablert.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298