FAGSTOFF

Aluminiumsvinduer tåler tøffe værforhold med mye vind, regn og saltvann, og oppfyller både estetiske og funksjonelle krav. Arkitekt: Tone Sandøy. Foto: Sapa/Marius Beck Dahle.

Dører og vinduer i boliger og fritidshus

Smarthus-teknologi og isolerende egenskaper har gjort at både aluminium og stål har vokst fram som høyst relevante materialer for bruk i privathus og fritidsbolig.

  • Tekst: Thomas Aasen

Et vindu eller en dør av aluminium eller stål i en privatbolig ville vært utenkelig på den tiden slike produkter kom på markedet. De ble benyttet i industribygg, eller i butikkfasader, som gjerne besto av store utstillingsvinduer og et dørparti.

Utviklingen har gått fra enkle, uisolerte profilsystemer, til produkter med svært gode ytelser for moderne kontorbygg, og etter hvert også boliger og fritidshus.

Tidlige profilsystemer

De tidligste profilene fantes kun med anodisert overflate som innebærer at de er påført et naturlig oksidsjikt. Dette sikret en jevn overflate som fantes i «natur»-utførelse uten fargetilsetting, eller tilsatt fargepigmenter, vanligvis i en valør av brunt eller rødt.

Utover begrensede bygningsfysiske egenskaper og muligheter for overflatebehandling var også profilsortimentet begrenset.

Flate profiler uten konturer eller ulike breddealternativer resulterte gjerne i et industrielt uttrykk som vanskelig lot seg forene eksempelvis med fasadene på en typisk norsk bolig.

En ytterligere begrensning besto i at tilgjengelige åpningsbeslag for vinduer ikke alltid harmonerte med hva markedet etterspurte.

Tidlige profilsystemer hadde ingen brutt kuldebro. Etter hvert ble teknologien for å skille ut- og innvendig profilkomponent med en isolerende list av kunststoff utviklet. Likevel kunne ikke U-verdiene på tidlige versjoner på noen måte konkurrere med egenskapene trevinduet hadde. Med et annet fokus på isolerende egenskaper og energibruk enn hva vi har i dag, ble likevel ytelsene til vinduer og dører av aluminium vurdert som fullt ut tilstrekkelige for bruk i mange sammenhenger.

Helt fram mot 90-tallet var det ikke uvanlig å benytte vinduer basert på uisolerte profiler til industri- og lagerbygg. I boliger ble slike profiler benyttet til skyvedører der en terskelmontert ovn kompenserte for effekten av manglende isolerende egenskaper. Til tross for en mer utbredt anvendelse av vinduer og dører av aluminium, så vel som kunststoff i boliger på kontinentet, fant ikke denne utviklingen veien til de nordiske landene. Her fantes sterke tradisjoner for bruk av tre og mange produsenter som tilbød gode og innarbeidete produkter tilpasset lokal byggeskikk.

Når en heller ennå ikke konkurrerte på tekniske egenskaper og design, begrenset privatmarkedet seg av naturlige årsaker.

Smarthus-teknologi

I løpet av senere år har derimot både aluminium og stål vokst fram som høyst relevante materialer for bruk i privathus og fritidsbolig. Tidligere ulemper er eliminert ved at mange ulike designalternativer har sett dagens lys.

Ikke minst er isolerende egenskaper forbedret i en slik grad at denne typen produkter konkurrerer godt med de beste alternativene basert på tradisjonelle materialer.

Den moderne boligen

Et fellestrekk for nye boliger, enten de representerer moderne eller mer tradisjonell arkitektur, er at det legges til rette for utsyn og kontakt med omgivelsene. Særlig når det kommer til skyvedører, eller elementer som kan foldes til siden, står produkter av aluminium i en særklasse. Dette gjelder formater så vel som muligheter for betjening og arkitektoniske detaljer.

Glasselementer basert på rammer av aluminium eller stål blir i dag benyttet til den ordinære boligen så vel som til eksklusive villaprosjekter. Enkelte produkter vil ut fra krevende fremstilling og montasje være kostbare uansett materialvalg, men generelt vil vinduer og dører av aluminium stå seg godt økonomisk og teknisk i et livsløpsperspektiv.

Det finnes eksempler på elementer som med utskifting av glass underveis fungerer godt etter 40-50 år kun ved hjelp av enkelt renhold. Avhengig av klimaeksponering og bruk bør denne levetiden kunne dobles.

Dagens vinduer og dører av aluminium og stål har designmuligheter og tekniske egenskaper som gjør dem egnet til å tilpasses de fleste bygg og byggestiler. Enkelt vedlikehold, potensielt svært lang levetid, samt gode muligheter for gjenbruk eller fullstendig gjenvinning gjør disse materialene svært godt egnet som komponenter i et teknisk kretsløp.

Fritidsboligen

Framveksten av fritidsboliger i moderne design finnes etter hvert i alle landskaps- typer, men leverandører av aluminiumsvinduer og –dører fikk gjerne sine tidlige oppdrag på hytter langs kysten.

Her kan klimaet være utfordrende på flere måter. En opplever sjelden de laveste temperaturene. Krevende regn- og vindforhold samt luft med høyt innhold av salter, stiller krav til konstruksjonen med tanke på tetthet, materialstabilitet og vedlikehold av overflater.

Detaljeringen av skyvedører og ordinære slagdører fordrer gjerne ekstra tiltak for å kunne håndtere et krevende kystklima. Et rammeverk av aluminium, riktig utformet for lokale klimaforhold, vil kun ved ordinært renhold med såpe og vann og vedlikehold av beslagene kunne vare «evig», selv i et utfordrende kystklima. Det finnes eksempler på lakkerte fasader som etter 40 års eksponering i et norsk kystklima, utover en viss matthet i overflaten ikke viser tegn til aldring.

Riktig forbehandling

Siden aluminium danner et selvbeskyttende oksidsjikt vil ikke skader i overflaten gi et videre korrosjonsforløp.

Rent estetisk er det imidlertid viktig med riktig overflatebehandling. Dersom ulike metaller med risiko for galvanisk korrosjon kombineres, skal en sørge for at disse skilles fra hverandre fysisk.

I innlandet og på fjellet har tradisjonen med smårutete vinduer stått sterkt. Bruk av sprosser og mindre vindusflater knyttes til tradisjoner og klassisk hytteidyll. Den oppsto opprinnelig som følge av tidligere tiders begrensede teknologiske muligheter. Glass var kostbart og produksjonsmetodene tillot ikke fremstilling av større glass.Varierende bruk av vindusformater og utforming kan ha avgjørende betydning for det arkitektoniske uttrykket.

Dagens teknologi og produktenes ytelser åpner for at store vindusflater også kan forsvares i områder med lave temperaturer. Elementer av aluminium og glass fungerer svært godt i samspill med naturstein, grove treoverflater og torv.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298