AKTUELT

Kjell Nilsen og kollegaene i Sotra Glass AS er fornøyd med at Øygarden kommune har vurdert anbudene for en rammeavtale om glassmestertjenester på nytt. Mesterbedriften er nå blitt tildelt kontrakten. Foto: Privat

Snudde i saksbehandling og tildelte Sotra Glass rammeavtale

Øygarden kommune lyste ut anbudskonkurransen om rammeavtale for «Glassmestertjenester». Konkurransen ble i første omgang vunnet av et selskap som verken har fagarbeidere eller mesterbrev i glassfaget. – Kommunen har innrømmet feil under saksbehandlingen, og gitt oss oppdraget sier Kjell Nilsen i Sotra Glass AS.

Sotra Glass har i årevis levert glassmestertjenester til gamle Fjell, Sund og Øygarden kommuner i Hordaland.

Når Øygarden og Sund kommune trommet sammen til et innkjøpssamarbeid for ca. tre år siden, ble firmaet veiet og funnet for lett. Innkjøpssamarbeidet ble aldri realisert.

Når disse tre kommunene ble til «nye» Øygarden kommune ved årsskiftet, ble det lyst ut til ny konkurranse om ulike rammeavtaler for håndverkertjenester, herunder glassmestertjenester.

Øygarden kommunes innledende beskrivelse i konkurransen var at kommunene ønsket «leverandør av glassmesterarbeid ved alle kommunens bygg, anlegg og infrastruktur ved teknisk drift, vedlikehold med tilhørende materiell.»

– For Glass og Fasadeforeningen er definisjonen klar. Glassmestertjenester skal leveres av bedrift med mestermerket i glassfaget. Når selskapet som først fikk tildelingen ikke en gang hadde medarbeidere med fagbrev i glassfaget, men vant anbudet kun på laveste pris, fant vi grunn til å kontakte kommunen.

– Vi ba Øygarden kommune forklare sammenhengen mellom å presisere «Glassmester» i sin anbudsinvitasjon, og samtidig åpne for og i tillegg velge leverandører uten faglig referanser innenfor fagområdet. Samtidig ba vi om at kommunen revurderte sin beslutning, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen.

Annullerte tildelingen

Det opprinnelige tildelingsbrevet, som vi har fått innsikt i, forteller at fire selskaper leverte inn anbud. To byggefirmaer og to glassmesterbedrifter. De to førstnevnte med et usannsynlig stort prisforsprang på glassmesterne. Mesterne hadde kun marginal prisforskjell seg imellom.

Administrasjonen i Øygarden kommune bekrefter at den første tildelingen er blitt annullert, og ny tildeling er gitt Sotra Glass AS. Utover dette ønsker ikke administrasjonen i kommunen å uttale seg.
Det var et eksternt konsulentselskap som gjennomførte konkurransen på vegne av Øygarden kommune.
Det er Odin Prosjekt, ved partner Agla Margrét Egilsdóttir, som var engasjert av Øygarden kommune for å gjennomføre konkurransen. Hun ønsker heller ikke å uttale seg om saken.

Ordfører Tom Georg Indrevik (H), derimot er klar:

– Generelt er det politiske miljøet ganske samstemte i at våre leverandører innenfor bygg- og håndverkstjenester skal ha faglærte medarbeidere, og ha ansatte lærlinger i bedriften. Samtidig er det viktig for oss at våre leverandører har gode referanser og kunnskap om lokale forhold. Enkelte kan kanskje gå litt langt i å ønske at leverandørene skal ha lokal tilknytning. Men vi må forholde oss til de offentlige anbudsregler, og kan ikke uten videre koble oss til lokale firmaer.

– Etter at vi ble én stor kommune håper vi å bli en enda bedre innkjøper. Et viktig grep er at vi splitter de store rammeavtalene inn i mindre og konkrete fagområder. Dette sikrer både at mindre lokale selskaper kan vinne frem, og at kvalifiserte fagarbeidere faktisk utfører oppdragene, sier Indrevik.

Faglig tyngde

Sotra Glass AS ble stiftet av Karsten Nilsen i 1975. Tidligere jobbet han i sin fars bedrift Glassmester Kaare Nilsen AS i Bergen, og tok fagbrev i glassfaget i 1966. Senere fylte han på med mesterbrev. I 1975 startet han sin egen virksomhet i Fjell kommune.

Kjell Nilsen har overtatt bedriften etter sin far Karsten. Han har selv både fagbrev og mesterbrev i Glassfaget.

– Denne saken begynte egentlig allerede da vi så utlysningen. Beskrivelsene hadde åpenbare svakheter. Vi hadde vanskelig for å forstå hvordan kommunen kunne gjennomføre konkurransen på en rettferdig måte.

– Selskapet som først fikk tilslaget var et byggefirma som opererer som totalentreprenør, og dermed hadde mulighet til å gjøre avtaler med underleverandører innenfor gitte fagområder. Dette har vi påpekt overfor kommunen i flere omganger. Nå har de, etter vår mening, tatt en beslutning på riktig grunnlag.

– Sotra Glass AS er et lite firma og en slik avtale betyr mye for oss. Avtalen gir oss et godt ben å stå på, og vi kan fortsette å utvikle oss som en lokal bedrift med lokal arbeidskraft. Vi bygger vår virksomhet på faglig integritet. Våre ansatte er fagarbeidere, og vi har nå en lærling som venter på prøvenemdas innkalling. Vi ønsker oss deretter en ny lærling, for så vidt også i tråd med lokalpolitikernes ønsker, sier Kjell Nilsen.

Siste saker fra nyhetsrommet

Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298