PRESSEMELDING

Skal du bygge hytte på fjellet? Trykkbrudd i isolerglass forklares med lufttrykkforskjeller og høyde over havet. Foto: Glass og Fasadeforeningen

Glass til fjells

I takt med utbyggingsfarten av fritidseiendommer i høyfjellet registrerer Glass og Fasadeforeningen et økende antall henvendelser i forbindelse med optiske synsbilder og trykkbrudd i isolerruter. – Vi finner ofte forklaringene raskt. Høyde over havet medvirker sterkt til begge de nevnte anmerkningene, sier administrerende direktør Bjørn Glenn Hansen.

Luft er samlingen av gasser, partikler og dråper som utgjør atmosfæren rundt jorden, mens lufttrykk er trykket som luften utøver på omgivelsene. Lufttrykket avtar med høyde over havet. I et lukket rom, som for eksempel avstanden mellom glassene i en isolerrute, vil trykket være bestemt av mengden gassmolekyler og gassens temperatur.

Isolerglass består av to eller flere lag glass adskilt med avstandslister. I dag leveres de aller fleste vinduer med 3-lags isolerglass. I avstanden mellom glassene fylles det gass. Oftest benyttes argongass. Dette bidrar til å forbedre rutens isolerende egenskaper.

Avstandslistene, som skiller glassene fra hverandre, er limt til glassets overflater langs glassets kanter med to-trinns tetninger. Dette sikrer forseglede, tørre luftrom med lufttrykk bestemt av trykk- og temperaturforhold på produksjonstidspunktet og produksjonsstedet.

Defleksjon og trykkbrudd. Konsekvenser av lufttrykk.

Ettersom lufttrykket mellom glassene forblir konstant etter at det er forseglet, vil varierende lufttrykk og temperatur utenfor (det vil si på utsiden og romsiden) påvirke inn- og utbøying av glassene. Inn- og utbøying i isolerglasset kalles defleksjon.

Graden av defleksjon henger sammen med:

  • Isolerglassets glasstykkelser, -avstander, -typer, -mål og innbyrdes sideforhold mellom glassets kanter
  • Variasjon i temperatur og lufttrykk etter at glasset er montert i sitt endelige bruksområde.
  • Bruksområdets høyde over havet.
Illustrasjon av defleksjon i glass

Eksempler på defleksjon i 2- og 3-lagruter.

Glassoverflater reflekterer lysstråling. Utslagene av defleksjon kan derfor ses i speilbildet fra glassflaten.

I tillegg til endret speilbilde på grunn av defleksjon er det slik at luftrykkforskjellene kan forårsake såkalte trykkbrudd. I slike tilfeller sprekker glasset, slik som vist på bilde 1 under.

Så lenge det er kjent hvor glasset skal brukes skal ikke dette forekomme. Produsenter av isolerglass tar derfor forbehold om høyde over havet hvor glasset kan monteres, uten at det gjøres tiltak for å motvirke trykkbrudd.

Er glasset forutsatt montert i høyder som overskrider de angitte begrensningene kan trykkbrudd forhindres på forskjellige måter:

Med tykkere glass

Tykkere glass vil motstå større trykkforskjeller enn tynne glass (bøye mindre).

Velges dette alternativet er forutsetningen at glasset mot romsiden og glasset mot utsiden har samme tykkelse. Hvis ikke vil det tynne glasset måtte oppta enda mer av belastningen (bøye enda mer) ved trykkforskjeller. Dermed øker risikoen for trykkbrudd.

Med herdet glass

Herdet glass har høyere bøyespenning enn uherdet glass. Det betyr ikke at det bøyer mindre enn uherdet glass i samme tykkelse, men at det tåler høyere laster av denne karakteren før det brister.

Med trykkutjevningsventiler i avstandslistene

Trykkutjevningsventiler i avstandslistene vil sterkt medvirke til å forhindre trykkbrudd. Dette, sammen med tykkere glass, er et anbefalt alternativ for både å begrense defleksjon og unngå trykkbrudd.

Endret speilbilde fra glassflater i isolerglass som følge av defleksjon gir ikke grunnlag for reklamasjon og erstatning uten at det er tatt nødvendige forbehold i beskrivelse og bestilling.

Produsenter av isolerglass oppgir ofte i sine tekniske spesifikasjoner og leveringsbetingelser hvilken høyde over havet isolerglass kan monteres før det anbefales tiltak for å unngå trykkbrudd. Dette kan variere mellom produsentene.

Glass og Fasadeforeningen anbefaler generelt at det påpekes under prosjektering og ved bestilling når forutsatt monteringshøyde passerer 750 m.o.h.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298