AKTUELT

– Vi ser en positiv utvikling fra svarene vi har fått i august sammenliknet med april, sier direktør i Glass og Fasadeforeningen, Bjørn Glenn Hansen. Foto: Adam Stirling.

– Medlemsbedriftene klarer seg under pandemien

Mange næringer og bedrifter har møtt utfordringer og behov som følge av pandemien. For å kartlegge situasjonen i glass- og fasadebransjen har foreningen gjennomført to undersøkelser blant sine 220 medlemsbedrifter. – I det korte perspektivet, frem til årsskiftet, kan det se ut til at oppdragsmengdene og etterspørselen er tilfredsstillende. For 2021 uttrykkes det usikkerhet. Naturligvis i påvente av Covid-19 utviklingen, sier direktør Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningens første undersøkelse ble gjennomført første uken i april. Siste undersøkelse ble gjennomført 11.-24. august 2020.

– Sammenligner vi svarene fra april med august, ser vi en positiv utvikling. Dette gjelder i første rekke spørsmål knyttet til ordreinngang, tilgang til materialer og råvarer, og antall permitteringer. Ser vi på byggenæringen for øvrig er tendensen hos oss sammenlignbar. Markedet er usikkert når vi setter kalenderen til 2021. For så vidt et ikke uvanlig bilde i september, sier Hansen.

Her er en kort oversikt over svarene. Tallene i fra april i parentes.

  • 42% (38%) svarer nei til at pandemien har medført forsinkelser eller stopp i material- eller råvaretilgangen. 54% (56%) svarer ja, men i liten grad, på samme spørsmål.
  • 44% (35%) sier de ikke merker reduksjon i ordreinngangen som følge av pandemien. 56% (65%) merker en mindre reduksjon. (BNL: * 43 % har reduksjon i ordrereserven sammenlignet med 2019 (40 %)
  • 90% av de som har svart på undersøkelse, har vært i drift siden pandemien brøt ut.
  • 10% svarer at de har delvis stengt bedriften i denne tiden.
  • 84% har ikke permitterte ansatte pr i dag. I april svarte 29% at de ikke har varslet om permitteringer.
  • 16% svarer at de har ansatte som er permittert pr i dag. I april svarte 52% at de har varslet permitteringer.
  • 56% svarer nei på spørsmålet om det ligger an til å permittere ansatte i tiden fremover. 37% vet ikke og 7% svarer ja. I april svarte 19% at det kan bli aktuelt i nær framtid.
  • 15% av medlemsbedriftene har søkt om tilskudd.
  • Av de 15% som søkte om tilskudd var det 67% som fikk tilskudd. 33% fikk ikke tilskudd.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298