TRANSPARENT

Lov å ikke si det til noen!

Skal oppmerksomhet oppnås må nysgjerrighet vekkes. Hva skal til for å nå frem med et budskap i trengselen om å bli sett og hørt? Uten å være Se og Hør, amerikansk twittrende toppolitiker, etablert fotballfrue eller at dyner må løftes?

  • Bjørn Glenn Hansen, Direktør, Glass og Fasadeforeningen

Prøv med at nyheten du formidler enn så lenge må forbli hemmelig! Den eller de du bringer budskapet til må love å ikke si det videre til noen.

Da kan mye av jobben være gjort.

Nysgjerrighet og oppmerksomhet. Informasjon forvaltet av ryktebørsmakerne og -meklerne.

– Har du hørt at …?
– Men jeg har blitt bedt om ikke å si det til noen, så … !

For nysgjerrige er vi vel? Mange, eller de fleste av oss?

Sprekkferdigheten blant oss er enten ikke der, eller så påtrengende, at den simpelt hen må lettes på. Husets fire vegger er begrenset lydtette.

På samme måte som det lekker lyd både fra regjeringer og sikkerhetstjenester og kongehus og kjendisforhold og annet og andre. Bevisst isenesatt? Ønsket ryktespredning? Tidvis er det nok sånn. Fordi alle vet at det dermed oppnås oppmerksomhet.

Det er meningen at den som ble tildelt nyheten og bedt om ikke å bringe den videre, bringer den videre.

Blant Glass og Fasadeforeningens viktige oppgaver er å gjøre lov- og forskriftsforfatterne oppmerksomme på hva vi mener er minimum av hva som skal brukes i byggene vi skal oppholde oss, bo og arbeide i. Hva innbyggerne i dem fortjener.

Da kommer vi ikke med hemmeligheter, hverken til Direktoratet for byggkvalitet eller andre som ber oss om råd.

Vi forteller heller ikke om mer eller annet enn det vi mener er nyttig og nødvendig. Som er sikkert og trygt og varig og klimavennlig og bærekraftig og økonomisk. Verdens beste byggematerialer. Som fortjener oppmerksomhet. Og vi blir lyttet til.

Usexy, muligens, i forhold til de oppsiktsvekkende opplysningene jeg nå sitter inne med om et norsk kjendispar som … (jeg har lovet å ikke si det videre til noen). Men, garantert viktigere!

På Glass og Fasadeforeningens arrangement Fagdagen har vi hver gang med oss fremragende utstillere og innsiktsfulle foredragsholdere.

Mer enn 300 besøkende får blant annet presentert tekniske nyvinninger og – nivåer. Utsettelsen av årets arrangement skyldes hensynet til smittespredning.

Men neste år. I forbindelse med Fagdagen2021. Da stiller vi med enda flere utstillere fra bransjen. Igjen med gode foredragsholdere.

Vi regner med å passere 40 000 besøkende. Førti tusen!

Hvor det blir mer om tekniske nyvinninger og –nivåer på verdens beste byggematerialer.

Nysgjerrig?

Jeg kan fortelle deg mer om det. Hvis du lover å si det til noen.

Jeg tuller ikke!

Transparent:

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
Foto av Rolf DrivekleppH-fasader
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298