Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 27. mars 2020

Fra regjerningen.no videre bringer vi dagens pressemelding om kompensasjonsordningen for næringslivet:

Søknadsfristen for kompensasjon for mars, april og mai utsatt til 31. juli

Pressemelding | Dato: 23.06.2020 | Nr: 54/2020

Finansdepartementet har i dag besluttet å utsette søknadsfristen for å søke tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for månedene mars, april og mai til 31. juli 2020.

Fristen var opprinnelig 30. juni 2020. For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.

Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene.

Endringen vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig.

For mer informasjon om ordningen, se www.kompensasjonsordning.no

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no