Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 17. juni 2020

Fra regjerningen.no videre bringer vi dagens pressemelding om kompensasjonsordningen for næringslivet:

Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen

Pressemelding | Dato: 17.06.2020 | Nr: 52/2020

Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan fra og med i dag søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen. Egenandelen fjernes og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon.

For to måneder siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet kompensasjonsordning.no.

– Nå åpner ordningen for søknader om tilskudd for mai, og samtidig gjør vi noen viktige endringer. Vi har tidligere redusert egenandelen til 5 000 kroner, nå fjerner vi den helt i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp i Stortinget. Det vil først og fremst bety en del for de små bedriftene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Endringen gjelder fra og med mai og til ordningen opphører i utgangen av august. Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no