AKTUELT

Per Henning Graff er overrasket over de lave kvalifikasjonskravene som Statens Vegvesen ønsker for personer som utfører arbeid med glass i kjøretøy. Foto: Harald Aase.

– Fagbrev i glassfaget må kvalifisere til å jobbe med bilruter

Statens vegvesen har lagt ut forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy til høring. – Fagbrev i glassfaget kvalifiserer ikke til å få Særlig arbeidstillatelse. Glass og Fasadeforeningen forventer at fagbrev i glassfaget verdsettes i større grad, og vi ønsker dermed å endre forslag til ny forskrift, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Statens vegvesen kan i dag utstede særlig arbeidstillatelse til virksomheter for bestemte typer arbeid. Særlig arbeidstillatelse kan gis for arbeid på lysutstyr, arbeid på hjul, arbeid på campinghengere og andre hengere med totalvekt 3.500 kilo, arbeid med eksosanlegg og ikke minst arbeid på bilglass. Herunder reparasjon, montering og demontering av limt bilglass.

Vegvesenets forslag sier at bedrifter innenfor disse virksomhetsområder skal ha minst én person med fagbrev som bilmekaniker eller som har gjennomgått spesiell opplæring i regi av fabrikant/importør, leverandør eller kursarrangør. Vedkommende skal i tillegg ha dokumentert praksis fra godkjent virksomhet for den type arbeid det søkes tillatelse til. Minst én person med kompetanse som nevnt i tredje ledd skal være til stede når det foregår arbeid i virksomheten.

– Foreningen synes dette er faglig defensivt. Det er veldig rart at Fagbrev i glassfaget ikke kvalifiserer til å få særlig arbeidstillatelse for å kunne reparere, demonterer og montere limt bilglass. Dessuten kan forslaget tolkes som om fagbrev ikke er tilstrekkelig kompetanse for å utføre slike oppgaver Det er jo helt feil!

– Glass i bil og transportmidler er en viktig del av vårt fag. Utdanningen har en hel seksjon om denne delen i glassfaget. Fagets anerkjennelse vil også svekkes dersom de faglige kravene for å utføre arbeid på bilglass, herunder reparasjon, montering og demontering av limt bilglass, ikke styrkes. Derfor har vi spilt inn at man endrer fagbrevkravet fra bilmekaniker til fagbrev i glassfaget eller bilfaget, under §5, pkt. e) arbeid på bilglass: Reparasjon, montering og demontering av limt bilglass.

Vi regner med at våre medlemsbedrifter støtter oss i dette, og samtidig tar seg tid til å gi sine tilbakemeldinger på høringsdokumentet, sier Graff.

Siste saker fra nyhetsrommet

Foto av glassfagarbeiderePrivat
bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.