Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 11. juini 2020

I forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det foreslått å innføre en midlertidig ordning som gjør det mulig å søke utsettelse for betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter.

I tillegg ble det foreslått å redusere forsinkelsesrenten til 6 %.

Skatteetaten har nå kommet med detaljene til ordningen. Se pdf-fil her.

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no