AKTUELT

Det er et kvalitetsstempel for bedriftene å ha ansatte som er GF Autoriserte Glassrådgivere, mener prosjektleder Per Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen. Foto: Harald Aase.

Klar for å utdanne flere glassrådgivere

Glass og Fasadeforeningen fortsetter arbeidet med å autorisere rådgivere. – Konkurransen om oppdragene blir tøff i tiden foran oss. Selskaper med de gode hodene vil ha et fortrinn i konkurransen om oppdragene. Nå inviteres igjen våre medlemsbedrifters medarbeidere til foreningens egen topputdannelse gjennom vår glassrådgiverutdanning, sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningen fortsette å autoriserer rådgivere innenfor fagområdene glass og fasade. Neste kull som skal gjennom det omfattende kursopplegget er nye og fremtidens glassrådgivere.

– Foreningen og våre medlemsbedrifter skal være de beste i klassen. Derfor satser vi videre på vårt anerkjente utdanningstilbud. Foreningen etablerte autorisasjonen i 1996 og hittil har over 150 bransjefolk ha blitt autorisert som glassrådgiver i regi av foreningen, sier prosjektleder Per Henning Graff.

– Foreningen har autorisert rådgivere i flere år. Er det noe nytt i dette utdanningstilbudet?

– Vi har endret noe på strukturen i kurset. Det faglig innholdet er det samme, men oppgradert i forhold til produktutvikling og rammebetingelser og -vilkår. På internett foreligger det åpent ekstremt mye informasjon om våre produkter og vårt fag. Derfor må vi til enhver tid ligge i forkant, og vite hvilke regler som gjelder for reklamasjoner for forbrukerne og brukerene, og hvilke hensyn som må tas ved bruk av glass i forskjellige kombinasjoner og bruksområder. Kravene til dokumentasjon og kjennskap til standarder og regelverk har også blitt kraftig innskjerpet de senere år, og det samme gjelder for organiseringen i egen bedrift. Sist men ikke minst setter vi et grønt fokus på våre fagområder og løfter frem HMS. Likevel er den tradisjonelle materialkunnskapen basis i utdanningen, sier Graff.

Han legger til at deltakelse på rådgiverkursene forutsetter medlemskap i Glass og Fasadeforeningen og formål og generelle bestemmelser er forankret i foreningens vedtekter.

Krevende

Det benyttes foredragsholdere både fra GF og eksterne samarbeidspartnere, og kurset går over tre samlinger over tre dager. Etter gjennomført kurs, må kandidaten levere en krevende prosjektoppgave. Erfaringene viser at det tar mellom 200 og 300 arbeidstimer for å komme gjennom denne oppgaven.

Kursinnhold

Kurset gir høy kompetanse om glass og bearbeiding. Energi, sikkerhet, TEK 17 og NS3510 er sentrale temaer. Smarte glass og energiproduksjon via glasset, er spennende emner som vil bli viet oppmerksomhet. Forståelse av lover og regler, spesielt med tanke på reklamasjoner, anbud og tilbud blir gjennomgått.

Kurset er inndelt i tre faser:

Fase 1 – forberedelse

Oppgave som sendes ut fra sekretariatet to til tre uker før kursstart. Deltagerne forbereder svaret frem til første samling, hvor denne gjennomgås.

Fase 2 – samlinger

Samling 1: 17. – 19. november 2020
Samling 2: 19. – 21. januar 20201
Samling 3: 16. – 18. februar 2021

Fase 3 – prosjektoppgaven

Denne deles ut på 1. samling, og skal leveres innen 15. juni 2021.

Oppgradering

For å holde denne gruppen med fagfolk oppdaterte, og for at de skal beholde sin autorisasjon, må rådgiverne hvert femte år inn til en oppgradering. Dette er et kurs som går over to dager, og er en oppfriskning av kunnskapen, og gjennomgang av nye regler og forskrifter.

Les mer om kurset her.

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.