AKTUELT
foto av håndverk, glassfaget

GF inviterer til kurs for erfarne fagarbeidere som ønsker å gå opp til fagprøven etter §3.5 i Opplæringslova. 

GF inviterer til nytt kurs for §3.5 kandidater

Glass og Fasadeforeningens «Kurs i glassfaget for praksiskandidater» øker i popularitet. Igjen inviterer vi erfarne glassmontører som ønsker fagbrev til kurs , sier prosjektleder Per Henning Graff.

Glass og Fasadeforeningen er som bransjens samlende organ, og «eier» av glassfaget, opptatt av å bidra til at medlemsbedriftene er riktig skodd med kompetanse. Gjennom et samarbeid med faglærer i glassfaget, Arne S. Hansen, GF Lærlingskole og Opplæringskontoret for håndverksfag i Vestfold tilbyr foreningen kurs for erfarne fagarbeidere som ønsker å gå opp til fagprøven etter §3.5 i Opplæringslova.

Kurset går over to samlinger og har både teoretisk og praktisk innhold. Første samling holdes i Ski 2. – 4. september og andre samling gjennomføres i Tønsberg 25.  – 26. november.

Mellom samlingene får kandidatene innsendingsoppgaver som det gis tilbakemeldinger på.

Her finner du mer informasjon om kurset.

Per Henning Graff er opptatt av at både bedrifter og medarbeider ser nytten av å lære mer.

– Vi understreker at det er viktig at kandidater har nødvendig motivasjon for å ta fagprøve som praksiskandidat. Vi må huske at vår bransje dekker et stort fagområde og som privatist er det kandidaten selv som er ansvarlig for å tilegne seg nødvendig kunnskap for å gå opp til eksamen. Så skal det sies at vi erfarer at bedriftene er svært positive til at ansatte ønsker å ta fagprøve, og gjerne ser at de deltar på vårt kurs, består eksamen og tar fagprøve i glassfaget, sier Graff.

Kurset bygger på gjeldende læreplan

Opplæring i glassfaget skal skje i henhold tillæreplanen  i glassfaget. Denne læreplanen er utgitt som forskrift til opplæringsloven, og forteller at glassfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Disse hovedområdene er:

  • Produksjon
  • Montering og service
  • Bransjelære

Produksjon

Hovedområdet dreier seg om skjæring, bearbeiding, innramming og behandling av glass. Det omfatter også sliping, polering, herding, laminering av glass, og produksjon av funksjonsglass. Fasadedelen dreier seg om produksjon, bearbeiding og montering av glass og fasadeløsninger. Bruk og vedlikehold av produksjonsverktøy og maskiner står sentralt i hovedområdet. Helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og bruk av verne- og sikkerhetsutstyr inngår også i hovedområdet.

Montering og service

Hovedområdet dreier seg om montering, service, reparasjon og vedlikehold av glass og plast til eksteriør- og interiørbruk. I hovedområdet inngår glass i transportmidler, og innramming. Det omfatter også montering og vedlikehold av solavskjerminger, låser og beslag. Planlegging, utføring, dokumentasjon og vurdering av arbeidet står sentralt i hovedområdet.

Bransjelære

Hovedområdet dreier seg om materialkunnskap, produkter og produksjonsutstyr. Bruk av skisser og tegninger inngår i hovedområdet. Det omhandler også fagets historie og plass i samfunnet. Bruk av digitale verktøy står sentralt i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring og dokumentasjon inngår også i hovedområdet.

Foto av Per Henning Graff

Per Henning Graff
Prosjektleder glass

e-post: graff@gffn.no
tlf: +47 915 64 455

Siste saker fra nyhetsrommet

bransjeregisteret 2018. Illustrasjon.
Harald Aase. Foto: ©Adam Stirling

Harald Aase
Kommunikasjonsrådgiver

e-post: aase@gffn.no
tlf: + 47 950 84 298

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få det siste fra glass- og fasadebransjen rett i innboksen.