Til daglig leder i medlemsbedriftene i Glass og Fasadeforeningen

Dato: 15. mai 2020

Av totalt 27 000 virksomheter som har søkt kompensasjon har mer enn 40 % av søkerne fått avslag.

Fire uker etter at kompensasjonsordningen for virksomheter som har hatt betydelig nedgang i omsetningen på grunn av koronapandemien ble lansert, er det utbetalt 905 millioner kroner til 19 500 foretak.

Et ganske lavt beløp sammenlignet med forventede utbetalinger på opp mot 20 milliarder kroner pr måned. Gjennomsnittlig utbetaling er også relativt lav.

Det er totalt 27 000 virksomheter som har søkt, slik at mer enn 40 % av søkerne har fått avslag.

Hovedårsaken til avslagene har vært:

  • Kompensasjonsbeløpet blir lavere enn minimum for utbetaling (kr 5000)
  • Omsetningsnedgangen skyldes ikke koronapandemien eller er mindre enn 20 % (30 % i april/mai)
  • Uklart om virksomheten er stengt ned av staten
  • Avvik mellom opplysninger i søknad og det innleverte oppgaver og rapporteringer viser

Her gir Glass og Fasadeforeningens revisor innspill på en god søknadsprosess.

Vi ønsker alle en riktig god helg og en fin 17. mai feiring.

Vennlig hilsen
GF Admin Teamet

Bjørn Glenn Hansen
Direktør

Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Mob.:  + 47 958 54 259
Epost: hansen@gffn.no
www.glassportal.no